ناباوران

اسلام آمیزه‌ای است از جنایت، تجاوز و خرافه؛ آنچه که سوداگران دینی آن را معجزه ای الهی می‌ خوانند، خرافاتی بیش نیست. در این دین زن وسیله ای است جنسی در اختیار مرد، مجوز تصاحب زنان کفار نیز در همین راستاست. تاریخ جانیان زیادی را به خود دیده، اما محمد تنها جنایتکاری است که پیروانش طبق سنت او همچنان جنایت و قتل می کنند. در این دین تنها مسلمانان انسان شمرده می‌شوند و دیگران جانور؛ پس با مشعل روشنگری، سایه سنگین، سیاه و تاریک مذهب را که همان اندیشه‌ی ضحاکین مار به دوش است را از میهنمان بر خواهیم چید.

جستجو کردن موضوعات خاص (لطفا کلمات مربوطه را وارد نمائید)

100 مورد از تناقضات و اشتباهات ساختاری قرآن

 بزرگترین تناقض ادیان در این است که اگر خدایشان پدید آورده تمام جهان است، پس آیا منطقی است که خدا به زمینی بسیار کوچک، تا این اندازه ا...

ستم اسلام به زنان و مجوز تجاوز جنسی به زنان دگراندیش. 1. ***نظر اسلام در مورد تجاوز جنسی زنان شوهردار غیر مسلمان و کنیز***.
 2. اسلام هم زن را شیطان می‌نامد.
 3. زن در قرآن(فهرست وار).
 4. زن در اسلام موجودی پائین‌تر از مردان است(مجوز زدن، پست بودن زن )
 5. دیه‌ی زنان.
 6. دیه در قانون مجازات اسلامی.
 7. آیا شوهرانی مانند حوالعین برای زنان بهشتی وجود دارد؟
 8. غلمان و حوری، دو نعمت بهشتی برای مردان.
 9. تناقض گوئی قرآن در ازدواج.
 10. الله همسر زید ابن حارثه را به نکاح پیامبرش در می آورد.
 11. قصاص.
 12. آیا از دید اسلام زن برده‌ی جنسی مرد است؟
 13. ***مراحل واجب شدن حجاب در اسلام و کیفیت آن***
 14. ***محمد ابن عبدالله پیامبر شهوتران !***
 15. ماجرای افک؛ چرا رسول الله به ام المومنین، عایشه، مشکوک بود؟ آیا ام المؤمنین با صفوان رابطه داشته بود؟
 16. آیا اسلام مجوز روسبیگری را به زنان مسلمان می‌دهد؟ستم اسلام به همسر (زن) و فرزندان در باب ارث!
 17. آیا از دینی که مجوز ازدواج نوزادان را می دهد، انتظار دارید که پیروانش به کودکان تجاوز نکنند؟
 18. سخنان زن‌ستیزانه‌ی علی ابن ابی‌طالب در نهج‌البلاغه.
 19. آیا محمد مردی پدوفیلی (کودک‌باز) بود؟
 20. داستان عشق سلیمان به بلقیس و دستگیری او توسط سلیمان.
 21. قرآن: زناکار باید زیر شکنجه بمیرد.
 22. ختنه زنان و دختران و پسندیده بودن آن در منابع معتبر هر دو مذهب
 23. تحقیر و توهین اسلام نسبت به زنان، آیا زنی حاضر است خود را مسلمان بنامد؟
 24. دمیدن الله در واژن مریم طبق قرآن و خروج نوری از واژن آمنه هنگام زایش محمد که شام را روشن کرد.
 25. زن از دیدگاه امام علی ابن ابیطالب (توهین های بسیار زشت ایشان به زنان)
 26. تناقض گوئی قرآن در مجوز سکس مقعدی و کشتزار خواندن زنان
 27. محمد: از یاد دادن سواد نوشتن به زنان خودداری کنید. 
 28. محمد با زنان مشورت می‌کرد، سپس بر خلاف نظر آنان اقدام می‌نمود. 
 29. مراحل رشد جنین در قرآن و نقش زن تنها به عنوان پرورش دهند.
 30. زندگی مشترک کنیز محمد با غلامش؛ بارداری او و انتصاب بچه از سوی محمد به خود.

  Translate

  بايگانی وبلاگ