ناباوران

اسلام آمیزه‌ای است از جنایت، تجاوز و خرافه؛ آنچه که سوداگران دینی آن را معجزه ای الهی می‌ خوانند، خرافاتی بیش نیست. در این دین زن وسیله ای است جنسی در اختیار مرد، مجوز تصاحب زنان کفار نیز در همین راستاست. تاریخ جانیان زیادی را به خود دیده، اما محمد تنها جنایتکاری است که پیروانش طبق سنت او همچنان جنایت و قتل می کنند. در این دین تنها مسلمانان انسان شمرده می‌شوند و دیگران جانور؛ پس با مشعل روشنگری، سایه سنگین، سیاه و تاریک مذهب را که همان اندیشه‌ی ضحاکین مار به دوش است را از میهنمان بر خواهیم چید.

جستجو کردن موضوعات خاص (لطفا کلمات مربوطه را وارد نمائید)

100 مورد از تناقضات و اشتباهات ساختاری قرآن

 بزرگترین تناقض ادیان در این است که اگر خدایشان پدید آورده تمام جهان است، پس آیا منطقی است که خدا به زمینی بسیار کوچک، تا این اندازه ا...

۱۳۹۵ مهر ۱۹, دوشنبه

تناقضات شیعه در محرم؛ چرا به جای روزه گرفتن، حسین پارتی راه می‌اندازند؟

   دیشب در حالی که در یکی از خیابانها مشغول رانندگی بودم، ناگهان جلوم ترافیک شد، جلوتر رفتم مشاهده کردم که عده‌ای شربت را میان سرنشینان خودروهای عبوری توزیع می‌کنند؛ من که اصلا حواسم به این خرافه ماه محرم نبود، نخست فکر کردم جشنی چیزی است؛ پس از اینکه شکل و قیافه اون توزیع کننده رو دیدم، فهمیدم مربوط به حسین پارتی است.
    شیعیان در ماه محرم از یک سو خود را غمگین نشان می‌دهند و از سوی دیگر، در این ماه مخصوصا دو روز نهم و دهم آن، بهترین خوردنی‌هایشان را می‌خوردند، درست مانند جشن؛ کسانی را می‌شناسم که بدترین رفتار را دارند از تن فروشان گرفته تا دزدان سر گردنه اسلامی، ایشان در 10 روز آغازین محرم  برای حسین تو سر و کله‌ی‌شان می‌زنند و پس از اتمام آن "وان کار دیگر می‌کنند"، زیرا اعتقاد دارند که با گریه بر حسین تمامی گناهانشان آمرزیده می‌شود، بنابراین خودزنی می‌کنند؛ اسلام دین سر تا پا خرافه است اما ورژن شیعه‌اش سوپر خرافه.
اکنون ببینید که نظر بزرگان این قوم در مورد خوردن در این روز چیست؟:
روزه روز عاشورا کفاره گناه یک سال است. (تهذیب الاحکام شیخ طوسی/ جلد 4/ صفحه 299)
و سایر احادیث (1)
و همچنین در الاستبصار جلد 2 صفحه 134(2)، وسائل الشیعه (الاسلامیه) حر حاملی/ جلد 7/ صفحه 337) (3) و جامع الاحادیث شیعه آیت الله/ بروجردی / جلد 9/ صفحه 475) (4)

    با آگاهی از همین موضوع است که اقای آیت الله سیستانی از مراجع بزرگ شیعه گفته که بهتر است در روز عاشورا تا عصر چیزی خورده نشود و پس از آن به خوردن جرعه ای اب اکتفا گردد. منبع
===========================================


(1) 
...عن أبی عبد الله عن أبیه عليهما السلام ان علیا عليه السلام قال صوموا العاشورا التاسع والعاشر فإنه يكفر ذنوب سنه.
وعنه عن يعقوب بن يزيد عن أبي همام عن أبي الحسن عليه السلام قال صام رسول الله صلى الله عليه وآله يوم عاشورا.
 سعد بن عبد الله عن ابی جعفر عن جعفر بن محمد بن عبيد الله عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبی جعفر عن أبيه عليهما السلام قال صيام يوم عاشورا كفاره سنه.
... أبی جعفر عليه السلام: قال لزقت السفينه يوم عاشورا على الجودی فامر نوح عليه السلام من معه من الجن والإنس ان يصوموا ذلک اليوم وقال أبو جعفر عليه السلام أتدرون ما هذا اليوم هذا اليوم الذی تاب الله عزوجل فيه على آدم وحوا عليهما السلام، وهذا اليوم الذي فلق الله فيه البحر لبنی إسرائيل فأغرق فرعون ومن معه وهذا اليوم الذي غلب فيه موسى عليه السلام فرعون و هذا اليوم الذی ولد فيه إبراهيم عليه السلام، وهذا اليوم الذی تاب الله فيه على قوم يونس عليه السلام و هذا اليوم الذی ولد فيه عيسى ابن مريم عليه السلام و هذا اليوم الذی يقوم فيه القائم عليه السلام.
 (تهذیب الاحکام شیخ طوسی/ جلد چهاد صفحه 299 و 300)

 (2)
 باب صوم يوم عاشوراء.
...عن ابی عبد الله عليه السلام عن أبيه أن عليا عليهما السلام قال صوموا العاشوراء التاسع والعاشر فإنه يكفر ذنوب سنه.
... عن أبی الحسن علیه السلام قال صام رسول الله صلى الله عليه وآله یوم عاشوراء.
 سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن جعفر بن محمد بن عبد الله عن عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: صيام يوم عاشوراء كفارة سنه. (الاستبصار شیخ طوسی/ جلد 2/ صفحه 134)

(3) 
أن علیا علیه السلام قال صوموا العاشوراء التاسع والعاشر، فإنه يكفر ذنوب سنه.
عن جعفر عن عليهما السلام قال صیام يوم عاشوراء كفاره سنه. (وسائل الشیعه (الالسلامیه/ حر عاملی/ جلد 7/ صفحه 337)

(4)  
عن أبي الحسن عليه السلام قال صام رسول الله صلى الله عليه وآله يوم عاشوراء.
... عن جعفر عن أبيه عليهم السلام قال صيام يوم عاشوراء كفارة سنة. (جامع الاحادیث شیعه آیت الله بروجردی جلد 9/ صفحه 475)

Translate

بايگانی وبلاگ