ناباوران

اسلام آمیزه‌ای است از جنایت، تجاوز و خرافه؛ آنچه که سوداگران دینی آن را معجزه ای الهی می‌ خوانند، خرافاتی بیش نیست. در این دین زن وسیله ای است جنسی در اختیار مرد، مجوز تصاحب زنان کفار نیز در همین راستاست. تاریخ جانیان زیادی را به خود دیده، اما محمد تنها جنایتکاری است که پیروانش طبق سنت او همچنان جنایت و قتل می کنند. در این دین تنها مسلمانان انسان شمرده می‌شوند و دیگران جانور؛ پس با مشعل روشنگری، سایه سنگین، سیاه و تاریک مذهب را که همان اندیشه‌ی ضحاکین مار به دوش است را از میهنمان بر خواهیم چید.

جستجو کردن موضوعات خاص (لطفا کلمات مربوطه را وارد نمائید)

100 مورد از تناقضات و اشتباهات ساختاری قرآن

 بزرگترین تناقض ادیان در این است که اگر خدایشان پدید آورده تمام جهان است، پس آیا منطقی است که خدا به زمینی بسیار کوچک، تا این اندازه ا...

بررسی تناقضات و معجزات علمی و متنی قرآن، ادعای معجزه ریاضی و کشفیات آن. 1. *** بررسی برخی از خرافات قرآن و احادیث اسلامی ***
 2. بررسی علمی قرآن
 3. آسمان از دید قرآن چیست؟
 4. تناقضات قرآن در پیدایش زمین و آسمان.
 5. فاصله ی زمین تا عرش الله، حداکثر 84960000 کیلومتر می‌باشد.
 6. قرآن قلب را مرکز تفکر می‌داند!
 7. داستان هاروت و ماروت و خرافات اسلامی در زمینه جادوگری
 8. *معجزات علمی و ریاضی قرآن یا دروغهای مغلطه بازان.***
 9. آیا می‌دانید که خرافه‌ترین خرافات در قرآن است؟
 10. داستان خلقت آدم و این همه پرسش بی پاسخ
 11. ****تناقضات متنی قرآن*****
 12. آیا آیه‌ی "رب المشرقین و رب المغربین" از معجزات علمی قرآن است؟
 13. سردرگمی قرآن در ماده‌ی اولیه‌ی تشکیل دهنده‌ی انسان! لجن یا گل؟
 14. مراحل تحریم شراب !
 15. مقایسه ی نظریه ی بیگ بنگ با نظریه ی خلقت در قرآن.
 16. ای کافران! چرا مسلمان نمی‌شوید؟ اگر الله بخواهد تکه‌ای از آسمان را بر شما فرو می‌اندازد.
 17. سوتی قرآن؛ بارش تگرگ از کوهی است که در آسمان وجود دارد.
 18. قرآن می‌گوید که دانش باران و جنسیت جنین از امور غیبی و تنها نزد الله هستند.
 19. قرآن: انسان تنها از منی مرد خلق شده است!
 20. از دید قرآن ماه و خورشید بسیار دورتر از تمامی ستارگان قرار دارند.
 21. رعد فرشته‌ای است که گرزی آتشین در دست دارد تا ابرها را به مکانی که الله اراده‌ی بارش کرده هدایت کند.
 22. بررسی ادعای مسلمانان در مورد اثر انگشت به همراه شرح ‌آیه‌ی مربوطه در قرآن
 23. تناقضات قرآن در مورد عرش و آب، آیا آبی که عرش بر آن قرار داشت ازلی است؟
 24. پنهان شدن خورشید در چشمه‌ای لجن‌آلود.
 25. منشاء آب از دید قرآن و منابع اسلامی و بیان تناقضات آن، آیا آب ازلی است؟
 26. قران: خورشید مانند ماه و ستارگان در مدار فلکی در حرکت است.
 27. اشاره آشکار قرآن به پهن بودن زمین 
 28. تناقضات قرآن درباره کوه و اعتقاد به مستقل بودن آن از زمین. 
 29. بررسی خرافات قرآن در وجود دو دریای شور و شیرین.
 30. تناقضات قرآن در رابطه با نماز و کیفیت آن
 31. قرآن: شیر در دامها از میان خون و سرگین آنها بیرون می‌آید.

   Translate

   بايگانی وبلاگ