ناباوران

اسلام آمیزه‌ای است از جنایت، تجاوز و خرافه؛ آنچه که سوداگران دینی آن را معجزه ای الهی می‌ خوانند، خرافاتی بیش نیست. در این دین زن وسیله ای است جنسی در اختیار مرد، مجوز تصاحب زنان کفار نیز در همین راستاست. تاریخ جانیان زیادی را به خود دیده، اما محمد تنها جنایتکاری است که پیروانش طبق سنت او همچنان جنایت و قتل می کنند. در این دین تنها مسلمانان انسان شمرده می‌شوند و دیگران جانور؛ پس با مشعل روشنگری، سایه سنگین، سیاه و تاریک مذهب را که همان اندیشه‌ی ضحاکین مار به دوش است را از میهنمان بر خواهیم چید.

جستجو کردن موضوعات خاص (لطفا کلمات مربوطه را وارد نمائید)

100 مورد از تناقضات و اشتباهات ساختاری قرآن

 بزرگترین تناقض ادیان در این است که اگر خدایشان پدید آورده تمام جهان است، پس آیا منطقی است که خدا به زمینی بسیار کوچک، تا این اندازه ا...

جهان‌بینی دینی، خداشناسی و تفاوت خدا با الله و روانشناسی شخصیت محمد+فیلم داخل کعبه 1.  فیلم از داخل خانه ی کعبه.
 2.  آیا خانه ی کعبه را ایرانیان بنا نهادند.
 3. تناقضات قرآن در مفهوم "لا اله الا الله".
 4. فرق بت، امامزاده و خانه کعبه.
 5. آیا منطقی است که خدا هم آزمایش کند تا بر موضوعی آگاهی پیدا نماید؟
 6. آیا الله همان آفریدگار است؟
 7. آیا الله خدای توست؟
 8. مرز دین و خرافه با عقلانیت.
 9. آیا "الله" را می‌توان به "خدا" ترجمه نمود؟
 10. آیه‌ی شیطانی.
 11. دلایل اسلام بر حقانیتش.
 12. خانه ی خدائی به نام الله یا بتی به نام کعبه.
 13. بررسی ادعای سوار شدن بر جانوری به نام براق و رفتن نزد الله از سوی محمد(معراج).
 14. تناقضات وجود الله.
 15. بررسی حدیث غدیر از دید اهل سنت و تشیع.
 16. کسی که الله را به عنوان تنها خدا قبول نکند شکنجه خواهد شد.
 17. جهان بر اساس عدالت نمی‌چرخد و قانون حاکم بر موجود زنده بقای نسل است
 18.  محمد به بیماری شیزوفرنی مبتلا بود و ورقه بن نوفل پسرعموی خدیجه اولین کسی بود که به او گفت تو پیامبری؟ (بررسی مستندات تاریخی و اسلامی) 
 19. الله خدائی است که دست و پا دارد.
 20. الله پس از شناخت مسلمانان دستورش را تغییر می‌دهد!
 21. پنهان شدن الله درون درخت و در میان آتش و مقدس خواندن خودش و موسی.
 22. الله پایش را جهت سجده مؤمنان نمایان می‌کند.
 23. الله تمامی انسانها را پس از خلقت آدم از کمرش خارج می‌کند و از آنان پیمان می‌گیرد! 
 24. بررسی و رد شرط پاسکال در پذیرش احتمال وجود خدا برای دفع شر.
 25. پارادوکس‌های قرآن

Translate

بايگانی وبلاگ