اسلام شناسی

اسلام آمیزه‌ای است از جنایت، سکس و خرافه؛ آنچه که مغلطه‌کاران معجزه‌ی قرآن می‌دانند خرافاتی بیش نیستند؛ در این دین زن کالائی است جنسی در اختیار شوهر، مجوز تصاحب زنان کفار نیز در همین راستاست. تاریخ جانیان زیادی را به خود دیده، محمد تنها جنایتکاری است که پیروانش همچنان طبق سنت او آدم‌کشی می‌کنند؛ در این دین تنها مسلمانان انسان شمرده می‌شوند و دیگران جانور؛ پس با شمع روشنگری، سایه سنگین و تاریک مذهب که همان اندیشه‌ی ضحاکی مغز خور باشد را از میهنمان بر خواهیم چید.

جستجو کردن موضوعات خاص (لطفا کلمات مربوطه را وارد نمائید)

100 مورد از تناقضات و اشتباهات ساختاری قرآن

 بزرگترین تناقض ادیان در این است که اگر خدایشان پدید آورده تمام جهان است، پس آیا منطقی است که خدا به زمینی بسیار کوچک، تا این اندازه ا...

۱۳۸۸ مرداد ۱۳, سه‌شنبه

دیه در قانون مجازات اسلامی.

ماده‌ی 294) دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده می‌‌شود.
ماده‌ی 297) دیه‌ی قتل مرد مسلمان یکی از امور ششگانه‌ی ذیل است که قاتل در انتخاب هریک از آنها مخیر می‌باشدو تلفیق آنها جایز نیست:
1- یکصد شتر سالم و بدن عیب که خیلی لاغر نباشند.
2- دوست گاو سالم و بون عیب که خیلی لاغر نباشند.
3- یکهزار گوسفند سالم و بون عیب که خیلی لاغر نباشند.
4- دویست دست لباس سالم ار حله‌های یمن.
5- یکهزار دینار مسکوب سالم و غیر مغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی به وزن 18 نخود است.
6- ده‌هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن 12/6 نخود می‌باشد.
ماده‌ی 300 ) دیه‌ی زن مسلمان خواه عمدی خواه غیر عمدی نصف دیه‌ی مرد است.
ماده‌ی 435) قطع دو بیضه دفعتاً دیه ی کامل و قطق بیضه‌ی چپ دوثلث دیه و قطع بیضه‌ی راست ثلت دیه را دارد.
ماده ی 436) دیه ی ورم کردن دو بیضه چهار صد دینار است و اگر تورم مانع راه رفتن مفید باشد دیه‌ی آن هشتصد دینار خواهد بود।
برای دانستن حکم محارب در قانون مجازات اسلامی اینجا را کلیک نمائید.

هیچ نظری موجود نیست:

Translate

دریافت از طریق ایمیل

بايگانی وبلاگ