ناباوران

اسلام آمیزه‌ای است از جنایت، تجاوز و خرافه؛ آنچه که سوداگران دینی آن را معجزه ای الهی می‌ خوانند، خرافاتی بیش نیست. در این دین زن وسیله ای است جنسی در اختیار مرد، مجوز تصاحب زنان کفار نیز در همین راستاست. تاریخ جانیان زیادی را به خود دیده، اما محمد تنها جنایتکاری است که پیروانش طبق سنت او همچنان جنایت و قتل می کنند. در این دین تنها مسلمانان انسان شمرده می‌شوند و دیگران جانور؛ پس با مشعل روشنگری، سایه سنگین، سیاه و تاریک مذهب را که همان اندیشه‌ی ضحاکین مار به دوش است را از میهنمان بر خواهیم چید.

جستجو کردن موضوعات خاص (لطفا کلمات مربوطه را وارد نمائید)

100 مورد از تناقضات و اشتباهات ساختاری قرآن

 بزرگترین تناقض ادیان در این است که اگر خدایشان پدید آورده تمام جهان است، پس آیا منطقی است که خدا به زمینی بسیار کوچک، تا این اندازه ا...

۱۳۸۹ تیر ۶, یکشنبه

ختنه شدن ابراهیم در سن 99 سالگی و توهین به نژاد عرب.

ختنه، اشتباه خداوند در خلقت بشر یا دخالت در کار خداوندی؟

     اینکه ختنه کردن کار پسندیده‌ای است و یا اشکالاتی هم دارد، مورد بحث نیست؛ اما فرض کنیم خدا گفته است که مردها باید ختنه شوند، پس:
     اگر کار پسندیده‌ای است، چرا آن بخش از بدن جنس نر را زیادی خلق کردی که دیگران مجبور شوند آن را با مشکلات فراوان ببرند(مخصوصا زمان قدیم)، تازه! چرا آدم خودش رو ختنه نکرد؟ اگر هم اینکار رو انجام داده است، ختنه کننده‌اش چه کسی بود؟
     ختنه از دید تاریخی:
     شاید یکی از اولین جراحی پلاستیک تاریخ بشر ختنه باشد؛ طبق شواهد، مصریان قدیم اولین ختنه کنندگان بودند، آنان از 4000 سال پیش چنین کاری را انجام می دادند:
Circumcision ritual
Circumcision rite
اما داستان چگونگی واجب شدن ختنه در تورات:

     ختنه کردن از مصر وارد دین یهود شد، کتاب مقدس یهودیان بیان می‌نماید که یَهُوَه(نام خدای یهودیان) به ابراهیم دستور داد تا خودش را در سن 99 سالگی ختنه(میلا) نماید، ابراهیم هم خودش را ختنه نمود و هم پسرش یِیشمائیل (اسماعیل)، پسری که در سن پیری او از کنیزش زاده شد، زیرا یهوه به او وعده داده بود که از نسل تو ملتی بزرگ پدیدار خواهند شد(ملت یهود).
    ساری، زن ابراهیم و دختر برادرش، از شاهزادگان زمان خویش بود که به سارا تغییر نام یافته بود به ابراهیم پیشنهاد نمود برای تحقق وعده‌ی یهوه، با کنیزشان هاجر ازدواج نماید؛ ابراهیم که چاره‌ی دیگری برای تحقق وعده‌ی خدایش نداشت با او ازدواج نمود و حاصل این ازدواج، زایش اسماعیل بود.
    یهوه بعدها از نسل اسماعیل عرب‌ها را پدید آورد، قومی که از مادری کنیز هستند و پدرشان نیز بدون ختنه شدن با مادر تمام عربها(هاجر) نزدیکی جنسی نموده بود.
     یهودیان که خود را نژاد برتر می‌دانند با بیان این داستان که قرآن هم در دام آن گرفتار شده، عملا قبول می‌نماید که عربها از مادری کنیز و پدری ولو مقدس(ابراهیم) با حالت ختنه نشده، نطفه‌ی جد آنها را بسته بود.
     اما هدف تورات از این داستان چیز دیگری است(نقل از تورات):
     خدا به ابراهیم دستور داد که خودش را در سن 99 سالگی ختنه(میلا) نماید، ابراهیم هم خودش را ختنه نمود، پس از این ختنه کرده بود که نام او از "اورام" به "اوراهام" تغییر پیدا نمود؛ ابراهیم پسرش، ییشمائیل (اسماعیل)، پسری که در پیری او از کنیزش زاده شد را در نوجوانی ختنه نمود؛ در روایت یهودیان بیان شده که ساره پس از این ازدواج ناراحت شد و هاجر را نیز ختنه کرد. (از دید اسلام ختنه کردن دختر مستحب است)
     پس از این ختنه کردن بود که خدایشان بر ابراهیم ظاهر شد و گفت:
      از سارا برای تو پسری زاده خواهد شد، این همان پسر وعده داده شده از سوی یهوه برای ابراهیم بود(از مادری نجیب و پدری ختنه شده)؛ سارا به شکل زن جوانی درآمد تا پیامبر خدا با او نزدیکی نماید و حاصل این نزدیکی زایش ییصحاق(اسحاق) بود، در این زمان ابراهیم 100 ساله بود و سارا 90 ساله، آنها به مناسبت از شیر گرفته شدن اسحاق، جشن بزرگی را بر پا نمودند تا اینکه آزمایش بزرگ خداوند فرا رسید:
     خدا به ابراهیم دستور داده بود که فرزندش، اسحق، را قربانی نماید؛ ابراهیم به سارا گفت که او به همراه ییصحاق(اسحاق) راهی سرزمین "موریا" گردند تا در آنجا بره‌ای را قربانی نمایند و از گفتن اینکه این قربانی خود اسحق است خودداری نمود، ابراهیم صبح زود بلند شد و پسرش اسحق را به همراه چوب برای پختن گوشت قربانی، با خود برد، پس از سه روز به مکان موعود رسیدند، ابراهیم به مردانی که همراهش بودند گفت: شما همین جا بمانید، من و پسرم "اسحق" به آنجا(اشاره به مکانی که خدا به او گفته بود) می‌رویم تا خدا را پرستش نمائیم، ابراهیم هم در آنجا مکان قربانی کردن را به همراه هیزم آماده نمود؛ اسحق گفت:
     ای پدر، چوب و آتش آماده است، اما بره کجاست؟ ابراهیم گفت خدا خودش بره را فراهم می‌نماید، سپس ابراهیم پسرش اسحاق را بست و روی محل کشتار قرار داد؛ او کارد را برداشت تا پسرش را قربانی نماید، در این هنگام بود که فرشته‌ی خداوند به ابراهیم گفت: دستت را بردار، اکنون دانستم که از خدا می‌ترسی، زیرا دیدم که از قربانی کردن تنها پسر(پاک و اصیلت) به خاطر خدا خودداری نکردی؛ ابراهیم سرش را بالا آورد و قوچی را جلوش دید؛ از سوی دیگر این اخبار به سارا رسید(اخبار کشته شدن اسحاق) بدون اینکه از سرانجام خوش آن آگاهی پیدا نماید.
      سارا هم از فکر پسر دلبندش هیچ امیدی به زندگی نداشت و در سن 127 سالگی از دینا رفت(تورات به این پرسش پاسخی نداده است که آیا سارا از زنده بودن پسرش آگاهی پیدا نمود یا نه)؛ پس از مرگ سارا، ابراهیم او را در غاری بنام مخپلا  که به بهای 400 سکه‌ی نقره خریداری نموده بود، دفن کرد و در آنجا یک گورستان خانوادگی را ساخت، این همان غاری است که آدم و حوا در انجا دفن شده‌اند.
نکته:
     1- اسلام نیز دقیقا در دام این خودبزرگ بینی یهودیان افتاده و اساس داستان را با اندکی تغییر می‌پذیرد، در قرآن بجای اسحق، قربانی شوند اسماعیل است؛  از دید یهودیت اسماعیل پدر تمام عربهاست، اسلام هم این داستان را می‌پذیرد، ولی بیان می‌نماید که ابراهیم در سرزمین مکه قصد قربانی نمودن اسماعیل را داشت(تناقضی آشکار در اساس داستان).
      2- یهودیان زیرکانه اعراب را از نژاد پست‌تر از خویش می‌دانند. (البته اسلام هم اعراب را ملت برگزیده میداند)
     3- این داستان بخوبی نشان می‌دهد که یهودیان ختنه را از جای دیگری اقتباس نمودند؛ زیرا معتقدند که ابراهیم در ابتدا ختنه نشده بود.
     4- تورات قدمت این داستان را در حدود 4000 سال می‌داند، آیا منطقی است که عمر کل اعراب و یهودیان بیشتر از 4000 سال نباشد؟ زیرا یعقوب(اسرائیل) پسر اسحاق و پدر تمام یهودیان است.
      پس خرافه بودن اساس داستان قربانی کردن در اسلام را مشاهده می‌نمائیم.

۱۴ نظر:

پارسا گفت...

به نگر میآید که این به ظاهر پیامبران مردان بزرگی بوده‌اند (چون بودا و بقیه) که درک کرده‌اند که سنتهای گذشته چون قربانی کردن انسان نادرست است. آماژشان هم از ساختن این داستانها تربیت انسانها بوده است، چون انسان از قصه خوشش میآید و هم چون خیلی از پدیده‌های طبیعی را نمیتوانسته توضیح دهد، آنها را به خدایان ربط میداده (اول خود طبیعت را خدا میدانسته (آب و خورشید و باد و غیره)، بعد یک مرحله پیشرفت نموده چون خود طبیعت نمیتوانسته خود را بوجود آورد (خدایان یونان و غیره)، بعد دعوا و تضاد چند خدایی مشکل ساز شده و به طور منطقی به خدای یکتا رسیده است (بهود، مسیحی، اسلام و غیره). در این دوران گویی نیاز به همان خدای یکتا هم ندارد. البته مشکل آفرینش اولیه‌ی ماده یا انرژی و هم اینکه اخلاق را از کجا بیاوریم برای من حل نشده است. اخلاق تکاملی (از evolutional sociology) موثر نیست، چون با دگرگونی جامعه ممکن است تغییر کند. بهشت و جهنم هم که نباشد، سد مقابل کردار بد بالاخره شکسته میشود و کار بد در نهایت توجیه پذیر میگردد. واقعا ما انسانها وقت زیادی برای عمیقیدن در این موضوعات را نداریم والا از کار و زندگی باز میمانیم. فهم حقیقت و واقعیت در برخی موردها واقعا وقتگیر است و به آسانی امکان پذیر نیست. شاید این هم جز تکامل انسان است و قرار نیست ما همه چیز را بفهمیم و فقط کمی موضوع را جلو ببریم کافی است. به همین دلیل من هنوز به وجود خدا باور دارم.

در مورد ختنه طبق معمول ویکیپدیا توضیحات کامل و جالبی دارد:

http://en.wikipedia.org/wiki/Circumcision

ناشناس گفت...

یک اشتباه در این متن وجود دارد. این اسحاق بود که طبق کتاب تورات وعده داده شد که قومی عظیم را رهبری میکند نه اسمائیل. اسمائیل جد مسلمانان شد

arsh irani گفت...

گرامی!
سارا از وعده ی خدا آگاه بود و هچنین خودش را پیر و یائسه میدانست، لذا برای به انجام رسیدن وعده ی خدا خواهان ازدواج ابراهیم با کنیزشان شد تا وعده ی خدا به وقوع بپیوندد، حاصل این ازدواح اسماعیل بود، ولی خدا به ابراهیم دستور داد که خودش را ختنه نماید و پس از این ختنه شدن بود که سارا دوباره جوان شد و پسر وعده داده شده کا اسحاق باشد از او زاده شد، این پسر از آمیزش ابراهیم ختنه شده با مادر نجیبش بود.
در لینک بیان شده که اسماعیل جد اعراب است (نه جد مسلمانان)

سید گفت...

"البته از دید اسلام ختنه‌ی دختران، حتی دختران، بالغ مستحب است"
ختنه دختران یك سنت آفریقایی است نه اسلامی. اگر در رساله مرجعی آن را یافتید گزارش كنید.

روزبه گفت...

1. سنت پیامبر
ام‌عطیه هنگامی که زنی را ختنه می‌کنی از اندام وی بسیار مبر تا روی او روشن‌تر باشد و نزد شوی دوست‌تر باشد.
بلعمی 143 و 144

2. تو ویکیپدیا مقاله کاملی هست و به همه منابع و فتاوی شیعه و سنی در این مورد اشاره می‌کند.

فرخ گفت...

"ختنه دختران یك سنت آفریقایی است نه اسلامی."
بعضی از رسوم مورد تایید اسلام آنقدر بی‌رحمانه و جاهلی است که خود مسلمانان هم باور ندارند که این در اسلام تایید شده باشد.

شيخ دكتر يوسف القره داوي، رييس شوراي فتواي اروپا، در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به اينكه درباره‌ي "ختنه" زنان بين علماي اسلامي اختلاف نظر وجود دارد، كدام نظر اسلامي در اين باره درست است؟ اظهارداشت: "بهترين تصميم در اين باره تصميمي متعادل است كه بر اساس آن "تنها" بخشي از كليتوريس يا تمام آن به اضافه بخش بيروني آلت جنسي ختنه ‌شود.

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%86_%D8%A2%D9%84%D8%AA_%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%84%DB%8C_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85

فرخ گفت...

فرخ
بهتر است بپرسیم اگر دیدید در جایی از فتاوی اسلامی ختنه زنان حرام اعلام شده است، گزارش کنید...
همه یا آنرا واجب می‌دانند یا مستحب یا مکرومه (عمل نجیب)!
فقط در یک مورد این حکم مردود شده:
سید محمد حسین فضل‌الله، یکی از مراجع تقلید، ختنه کردن زنان و دختران را از سنّت‌های مستحب ندانسته و آنرا سنتی جاهلی دانسته‌است که «اسلام آن را از دایره احکام بیرون ساخته‌است تا جزو متغیرهای اجتماعی قرار گیرد.

و بقیه مراجع په شیعه و جه سنی آنرا مکرومه می‌دانند!!

سید گفت...

"و بقیه مراجع په شیعه و جه سنی آنرا مکرومه می‌دانند!! "
خوب است خودتان می گویید مكروه. پس نمی تواند سنت باشد. سنت طبق تعریف یا در دسته واجب قرار می گیرد یا مستحب.

atusakosari گفت...

متاسفم که میبینم هنوز عده زیادی از مردم این افسانه ها را باور دارند.به نظر من تمامی این داستانها فقط عوام فریبی هست ...ای مردم عزیز یکم تعصبهای کور کورانه را کنار بگذارید وواقعیات را بفهمید.الان می گویند اقای خامنه ای موقع تولد بجای گریه کردن گفت یا علی!همه مسخره میکنیم ومی خندیم چه بسا صد سال بعد از وی یک قدیس بسازند و به مرور مردم جاهل انرا باور کنند.فراموش نکنیم که جهل هر گز از میان نمی رود ولی میشود امید داشت که جاهلان کمتر شوند!

ناشناس گفت...

من که ختنه را بد تر از شکنجه میدانم و پسر خودم را ختنه نکردم .و به عنوان یک پزشک هیچ پایه علمی در این کار نمیبینم .پیروز باشد

ناشناس گفت...

قربانی کردن در تاریخ بشر سابقه ای طولانی دارد. مثلا اقوام آزتک و اینکا در آمریکا قربانی میکردند . اما داستان قربانی کردن اسماعیل توسط ابراهیم( به روایت اسلام) و اسحاق به روایت یهود به نظر از اساطیر یونانی وام گرفته شده است . بدیهی است همه این اعمال و اعتقادات خرافی اند و با استدلال علمی مردود . حتی با سایر اعتقادات ادیان هم در تناقض اند . مگر ادیان نمی گویند خداوند به همه چیز جهان از گدشته و آینده و حال احاطه و آگاهی کامل دارد پس طبق این اعتقاد خداوند از قبل (حتی از قبل از تولد ابراهیم) آگاه است که او در امتحان الهی قبول یا رد است بنابراین آزمودن او در اینجا دیگر برای چیست؟ بعد هم آزمودن به این صورت که تقاضای کشتن فرزند را داشته باشد . البته طبق اعتقادات دینی پدر مالک جان فرزند است و لذا حق گرفتن این جان را دارد که باز با این سخن که مالک جانها خداست در تضاد است . متاسفانه در قرن بیست و یکم برخی افراد تحصیلکرده هم به این خرافات اعتقاد دارند و در روز عید قربان به قربانی کردن می پردازند که بدلیل کشتار خارج از قاعده گوسفند هزاران تن گوشت مصرفانه از بین می رود .علت آنهم نوع آموزش ما شرقی ها از کودکی است که اجازه تشکیک در مورد هیچ مقوله ای را به فرزندانمان نمی دهیم و آنها را طوری بار می آوریم که آنچه میگوییم کور کورانه بپذیرند و سوال و چون وچرا نکنند.

ناشناس گفت...

از نظر من ختنه زنان که بیشتر در بین اهل تسنن و آفریقایی ها رایج است چه سنتی اسلامی باشد و چه آفریقایی صد در صد عملی جاهلانه - مصداق شکنجه و مردود است و باید از طرف دولتها ممنوع شود و مجازات سخت برای مرتکبان آن در نظر گرفته شود . اما در مورد ختنه پسران تردید دارم چون برخی پزشکان آنرا عملی مفید می دانند برخی مضر و من شخصا تخصص در این زمینه ندارم . اگر یونسکو یک برنامه تحقیقاتی در مورد فواید یا مضرات ختنه اجرا میکرد ( با شرکت فقط متخصصان از کشورها و ادیان مختلف که کارشان بیطرفانه باشد) این مساله هم حل میشد. ضمنا نمیدانم آیا چینی ها و مسیحی ها هم ختنه میکنند یا نه.

ناشناس گفت...

هیچ چیزی در بدن بیخودی نیست وقتی یکی ختنه میشه سطح نسبتا زیادی از حساس ترین پوست بدنش جدا میشه که باعث کاهش لذت جنسی میشه علاوه بر این قسمت فوقانیه الت که بسیار حساس هست بعد از ختنه بدلیل برخورد با شلوار و...لایه ای محافظ از کراتین روش بوجود میاد که باعث از دست رفتن حساسیستش میشه که اینم باعث کاهش لذت جنسی میشه.موقع عمل جنسی از خروج مایعات واجاینا به بیرون جلوگیری میکنه و همچنین الت داخل این پوست به نرمی حرکت میکنه و برای خانومها لذت بخش تره
تنها فایده ی ختنه اینه که تمیز کردنش راحت تره که اونم فکر نمیکنم تو قرن 21 با این همه پیشرفت بهداشت لازم باشه

Unknown گفت...

من که کلا هیچی نفهمیدم...چرا واضح نمینویسین الان اسلام راس گعپفته یا یهود؟؟،☹

Translate

بايگانی وبلاگ