ناباوران

اسلام آمیزه‌ای است از جنایت، تجاوز و خرافه؛ آنچه که سوداگران دینی آن را معجزه ای الهی می‌ خوانند، خرافاتی بیش نیست. در این دین زن وسیله ای است جنسی در اختیار مرد، مجوز تصاحب زنان کفار نیز در همین راستاست. تاریخ جانیان زیادی را به خود دیده، اما محمد تنها جنایتکاری است که پیروانش طبق سنت او همچنان جنایت و قتل می کنند. در این دین تنها مسلمانان انسان شمرده می‌شوند و دیگران جانور؛ پس با مشعل روشنگری، سایه سنگین، سیاه و تاریک مذهب را که همان اندیشه‌ی ضحاکین مار به دوش است را از میهنمان بر خواهیم چید.

جستجو کردن موضوعات خاص (لطفا کلمات مربوطه را وارد نمائید)

100 مورد از تناقضات و اشتباهات ساختاری قرآن

 بزرگترین تناقض ادیان در این است که اگر خدایشان پدید آورده تمام جهان است، پس آیا منطقی است که خدا به زمینی بسیار کوچک، تا این اندازه ا...

۱۳۸۹ تیر ۳, پنجشنبه

بیائیم و بجای مبارزه با احکام موردی سنگسار، غده‌ی سنگسارساز را از میهن خویش دور سازیم.

بسیاری از هم‌میهنان، بر این باورند که سنگسار حکم اسلامی نیست؛ در پاسخ باید گفت: قرآن به روشنی بیان می‌نماید که زن زناکار باید زیر شکنجه بمیرد.

آیا منطقی است که ما به فکر مبارزه‌ی موردی با سنگسار باشیم و از خشکانیدن ریشه این کار غفلت بورزیم؟

برخی از هم‌میهنان معتقدند که حکم صریح قرآنی در این باره وجود ندارد؛ آیا می‌دانید که حکم صریح قرآنی در این باره چیست؟ زن باید درخانه‌اش زندانی گردد تا مرگش فرا رسد. آیا چنین نیست؟ آیا این دستور، دستوری اهریمنی نمی‌باشد؟

آیا قرآن به صراحت بیان نمی‌نماید که این قبیل افراد باید زیر شکنجه بمیرند؟ آیا سنگسار بدترین شکنجه‌ها نیست؟ آیا محمد ابن عبدالله مخالف سنگسار بوده است؟

پس بیائیم و دست در دست هم مبارزه با اندیشه‌ای را آغاز نمائیم که پیروانش جنایتکاری را فضیلتی برای قربتا الی الله می‌دانند.

هیچ نظری موجود نیست:

Translate

بايگانی وبلاگ