ناباوران

اسلام آمیزه‌ای است از جنایت، تجاوز و خرافه؛ آنچه که سوداگران دینی آن را معجزه ای الهی می‌ خوانند، خرافاتی بیش نیست. در این دین زن وسیله ای است جنسی در اختیار مرد، مجوز تصاحب زنان کفار نیز در همین راستاست. تاریخ جانیان زیادی را به خود دیده، اما محمد تنها جنایتکاری است که پیروانش طبق سنت او همچنان جنایت و قتل می کنند. در این دین تنها مسلمانان انسان شمرده می‌شوند و دیگران جانور؛ پس با مشعل روشنگری، سایه سنگین، سیاه و تاریک مذهب را که همان اندیشه‌ی ضحاکین مار به دوش است را از میهنمان بر خواهیم چید.

جستجو کردن موضوعات خاص (لطفا کلمات مربوطه را وارد نمائید)

100 مورد از تناقضات و اشتباهات ساختاری قرآن

 بزرگترین تناقض ادیان در این است که اگر خدایشان پدید آورده تمام جهان است، پس آیا منطقی است که خدا به زمینی بسیار کوچک، تا این اندازه ا...

۱۳۸۹ تیر ۳, پنجشنبه

مسلمین چیزی جز جن و انس و عفریت و پرنده و.... نیستند؟!

پیش از اینکه قضاوت کنید، خواهش می‌کنم مطلب را تا آخر و با رفرنسهایش بخوانید.

این گفته ی من نیست، سلیمان اینو گفته:

سلیمان جنودش را برای دستگیری ملکه‌ی سبا می‌فرستند؛ سلیمان خطاب به نزدیکانی از جنودش می‌گوید: پیش از اینکه مسلمین (جنودش)او را دستگیر نمایند، تخت ملکه را نزد من بیاورید؛ عفریتی از جن می‌گوید که من ملکه را پیش از اینکه تو از جایت بلند شوی اینجا می‌آورم....

بقیه هیچی، چرا عفریتی از جن را در جنود خود دارد و از مسلمین است؟

البته خرافات دینی خیلی زیاده و سخترین کار هم مبارزه با خرافاتی است که به مرور ملکه ی ذهن انسانها گشته است.

هیچ نظری موجود نیست:

Translate

بايگانی وبلاگ