ناباوران

اسلام آمیزه‌ای است از جنایت، تجاوز و خرافه؛ آنچه که سوداگران دینی آن را معجزه ای الهی می‌ خوانند، خرافاتی بیش نیست. در این دین زن وسیله ای است جنسی در اختیار مرد، مجوز تصاحب زنان کفار نیز در همین راستاست. تاریخ جانیان زیادی را به خود دیده، اما محمد تنها جنایتکاری است که پیروانش طبق سنت او همچنان جنایت و قتل می کنند. در این دین تنها مسلمانان انسان شمرده می‌شوند و دیگران جانور؛ پس با مشعل روشنگری، سایه سنگین، سیاه و تاریک مذهب را که همان اندیشه‌ی ضحاکین مار به دوش است را از میهنمان بر خواهیم چید.

جستجو کردن موضوعات خاص (لطفا کلمات مربوطه را وارد نمائید)

100 مورد از تناقضات و اشتباهات ساختاری قرآن

 بزرگترین تناقض ادیان در این است که اگر خدایشان پدید آورده تمام جهان است، پس آیا منطقی است که خدا به زمینی بسیار کوچک، تا این اندازه ا...

۱۳۸۹ تیر ۳, پنجشنبه

دلیل تجاوز جنسی در زندانهای جمهوری اسلامی تنها اسلام و دستورات اهریمنی این دین است.


     داستان تجاوز جنسی به زنان و دختران مخالف نظام ایدئولژیک حاکم بر کشورمان، داستانی تکراری است؛ از تجاوز آن پاسداری گرفته که بنابه دستور قاضی شرع، قبل از اعدام دختران باکره به آنان تجاوز می‌کردد؛ تا تجاوزاتی که در زندان‌های این رژیم دینی بطور متناوب صورت می‌گیرد؛ شکی نیست که رسواکردن جنایتکار وظیفه‌ی همه است، اما وظیفه‌ای که بسیار از منتقدان این رژیم از آن غافل گشته‌اند، این موضوع می‌باشد که عقیده‌ی حاکم بر کشور ما مجوز چنین تجاوزی را به پیروانش می‌دهند؛ متأسفانه هرگاه منتقدی اقدام به بیان ریشه‌ی این تجاوزات را نمود، با اعتراض تعداد زیادی از مخالفان این رژیم مواجه می‌گردد، مخالفانی که حاضر نیستند حقیقت این دین را بپذیرند، کسانیکه خود را بین واقعیت‌های جهان امروزی و قوانین 1400 سال پیش حاکم بر شبه جزیره‌ی عربی سردرگم می‌بینند! بسیاری از مخالفان این رژیم ربط دادن آن را به ایدئولوژی حاکم روا نمی‌دانند و همواره با بیان اینکه اکنون مصلحت ایجاب می‍‌‌کند که ما ساکت بنشینم، عملا راه را برای اقدامات و جنایت‌های بعدی پیروان و مأموران خمینی و خامنه‌ای و خمینی های آینده باز می‌نمایند، این شیوه‌ای است که قرنهاست ادامه دارد.
     کسی از منتقدان مخالف تعقل در بیان عیوب نیست، اما اگر این تعقل باعث کتمان حقیقتی گردد، نه تنها روا نیست؛ بلکه کاری است در راستای تقویت تجاوزکاران. پس:
   اندکی به خود بیائیم و لحظه‌ای پرده‌ی تعصب را کنار بزنیم تا واقعیتها را آنگونه که هست ببینیم، نه آنگونه که دوست داریم.
     برای دانستن اینکه آیا اسلام مجوز تجاوز جنسی به زنان و دختران دگراندیش را می‌دهد یا نه، اینجا را کلیک نمائید.

.

هیچ نظری موجود نیست:

Translate

بايگانی وبلاگ