ناباوران

اسلام آمیزه‌ای است از جنایت، تجاوز و خرافه؛ آنچه که سوداگران دینی آن را معجزه ای الهی می‌ خوانند، خرافاتی بیش نیست. در این دین زن وسیله ای است جنسی در اختیار مرد، مجوز تصاحب زنان کفار نیز در همین راستاست. تاریخ جانیان زیادی را به خود دیده، اما محمد تنها جنایتکاری است که پیروانش طبق سنت او همچنان جنایت و قتل می کنند. در این دین تنها مسلمانان انسان شمرده می‌شوند و دیگران جانور؛ پس با مشعل روشنگری، سایه سنگین، سیاه و تاریک مذهب را که همان اندیشه‌ی ضحاکین مار به دوش است را از میهنمان بر خواهیم چید.

جستجو کردن موضوعات خاص (لطفا کلمات مربوطه را وارد نمائید)

100 مورد از تناقضات و اشتباهات ساختاری قرآن

 بزرگترین تناقض ادیان در این است که اگر خدایشان پدید آورده تمام جهان است، پس آیا منطقی است که خدا به زمینی بسیار کوچک، تا این اندازه ا...

۱۳۸۸ اسفند ۱۵, شنبه

کدامیک خرافه تر است؟

جناب خامنه‌ای؛ وجدانا بگو(البته اگر داشته باشی)!

بوسیدن سنگ سیاه (حجرالاسود) به قصد قربتا الی الله (نزدیکی به الله)، خرافه تر است یا اعتقاد به پاک بودن آتش؟

جناب خامنه‌ای!

اعتقاد به اینکه خدائی بنام الله اراده کرده است که در میان بیابانی برای خودش خانه داشته باشد تا بندگانش دور او بچرخند، خرافه تر است یا پریدن از روی آتش در چهارشنبه سوری؟

جناب خامنه‌ای!

آیا عقیده‌ای که گریه را ثواب می‌داند و به پیروانش سفارش به هر چه بیشتر گریه کردن می‌کند، خرافه است یا شادی شب چهارشنبه‌ی آخر سال و قاشق زنی؟

آیا اینکه جنها از بارگاه الله، واقع در آسمان هفتم، اقدام به استراق سمع می‌کردند؛ خرافه نیست؟

جناب خامنه‌ای!

آیا سخن زرتشت که به پیروانش سفارش نمود که همواره گفتار نیک، کردار نیک و پندار نیک داشته باشند انسانی تر است یا گفتار خدائی که تو به آن اعتقاد داری؟ اگر پاسخت خدای توست پس سخنی بهتر از سخنان زرتشت را بگو!

هیچ نظری موجود نیست:

Translate

بايگانی وبلاگ