ناباوران

اسلام آمیزه‌ای است از جنایت، تجاوز و خرافه؛ آنچه که سوداگران دینی آن را معجزه ای الهی می‌ خوانند، خرافاتی بیش نیست. در این دین زن وسیله ای است جنسی در اختیار مرد، مجوز تصاحب زنان کفار نیز در همین راستاست. تاریخ جانیان زیادی را به خود دیده، اما محمد تنها جنایتکاری است که پیروانش طبق سنت او همچنان جنایت و قتل می کنند. در این دین تنها مسلمانان انسان شمرده می‌شوند و دیگران جانور؛ پس با مشعل روشنگری، سایه سنگین، سیاه و تاریک مذهب را که همان اندیشه‌ی ضحاکین مار به دوش است را از میهنمان بر خواهیم چید.

جستجو کردن موضوعات خاص (لطفا کلمات مربوطه را وارد نمائید)

100 مورد از تناقضات و اشتباهات ساختاری قرآن

 بزرگترین تناقض ادیان در این است که اگر خدایشان پدید آورده تمام جهان است، پس آیا منطقی است که خدا به زمینی بسیار کوچک، تا این اندازه ا...

۱۳۸۸ اسفند ۱۵, شنبه

آیا در اسلام شتر از مقدسات است؟


اگر به قرآن نگاهی بیندازیم، ملاحظه می‌نمائیم هنگامیکه قوم صالح از الله( برای دیدن دلایل قرآنی این افسانه اینجا را کلیک نمائید) معجزه می‌خواهند، کوه شتر را می‌زاید، قرآن این شتر را ناقه الله(ماده شتر الله) می‌خواند(احتمالا منظورش این است که الله پدر این شتر می‌باشد، زیرا مادرش کوه است). جالب‌تر اینکه الله بین کل قوم صالح و این ماده شتر آب را تقسیم می‌نماید آن هم بصورت نوبتی؛ یعنی در یک روز نوبت کل قوم صالح است و در روز دیگر نوبت شتر الله.

آیا این عدالت است که این همه انسان تنها در یک روز می‌توانند از آب چشمه‌ای استفاده نمایند و در روز دیگر نوبت جناب شتر باشد؟!

مردم قوم صالح از این تقسیم بندی الله ناراحت شدند و شتر الله را کشتند، الله هم به خاطر کشته شدن ماده شترش، تمام این قوم حتی بی‌گناهان، کودکان و برخی از مومنان به الله را با عذابی نابود می‌نماید.

این است عدالت الله!

همچنین روایات و احادیث زیادی چه در منابع اهل سنت و چه در منابع شیعه وجود دارد که نوشیدن شاش شتر، درمانی است برای بسیاری از دردها، حتی نوشیدن شاش آن از شیرش سودمندتر است.

هیچ نظری موجود نیست:

Translate

بايگانی وبلاگ