ناباوران

اسلام آمیزه‌ای است از جنایت، تجاوز و خرافه؛ آنچه که سوداگران دینی آن را معجزه ای الهی می‌ خوانند، خرافاتی بیش نیست. در این دین زن وسیله ای است جنسی در اختیار مرد، مجوز تصاحب زنان کفار نیز در همین راستاست. تاریخ جانیان زیادی را به خود دیده، اما محمد تنها جنایتکاری است که پیروانش طبق سنت او همچنان جنایت و قتل می کنند. در این دین تنها مسلمانان انسان شمرده می‌شوند و دیگران جانور؛ پس با مشعل روشنگری، سایه سنگین، سیاه و تاریک مذهب را که همان اندیشه‌ی ضحاکین مار به دوش است را از میهنمان بر خواهیم چید.

جستجو کردن موضوعات خاص (لطفا کلمات مربوطه را وارد نمائید)

100 مورد از تناقضات و اشتباهات ساختاری قرآن

 بزرگترین تناقض ادیان در این است که اگر خدایشان پدید آورده تمام جهان است، پس آیا منطقی است که خدا به زمینی بسیار کوچک، تا این اندازه ا...

۱۳۸۸ اسفند ۱۵, شنبه

گفته بودم که اسلام مجوز تجاوز جنسی را می‌دهد.

زمانیکه خبر تجاوز جنسی به زنان و دختران ایران زمین را از سیاهچال‌های رژیم منتشر شد، خیلی ها معتقد بودند کسانیکه چنین جنایاتی را انجام می‌دهند، بوئی از اسلام نبرده‌اند و بیان می‌کردند که اینان افرادی هستند نفوذی، خودسر و هوسباز. در آن زمان من با توجه به شناختی که از اسلام داشتم، نوشتم که این تجاوز قطعا کار کسانی است که اسلام را کاملا می‌شناسند؛ مطمئن بودم بچه بسیجی‌هائی که اگاهی اندکی از این دین دارند، هرگز جرأت چنین کاری را ندارند:

ای مردم ایران زمین!
آیا دلیل تجاوز جنسی مومنان حکومتی، به زنان و دختران ایران زمین، را در همین مسائل نمی‌بینید؟
تا زمانیکه ما خود را به خواب زده‌ایم، از تفکر در این دین خودداری می‌کنیم و خویش را مقلد آخوندها کرده‌ایم که به جای ما در این دین تعقل نمایند, وضع ما همین است که هست.

امروز شنیدم که یکی از قربانیان این تجاوزات، حسین طائب را شناسائی نموده است.

به نظر من اگر تحقیقاتی وسیع و مستقل صورت گیرد، نه تنها پای طائب، بلکه پای بسیاری از مسئولان دیگر رژیم باز خواهد شد.

تفاوتی ندارد که این آخوند، نظامی فرمانده‌ مانند رادان و ... باشد و یا آخوندی مانند طائب.

کسانی که در این تجاوز دست دارند، یقینا آخوند هستند. معمم یا چکمه‌پوش!

به نظر من ممکن است پای مجتبی خامنه‌ای هم در میان باشد. امیدوارم شاهد روز باشم که ریشه‌های این تجاوزات خشکیده شود.

هیچ نظری موجود نیست:

Translate

بايگانی وبلاگ