ناباوران

اسلام آمیزه‌ای است از جنایت، تجاوز و خرافه؛ آنچه که سوداگران دینی آن را معجزه ای الهی می‌ خوانند، خرافاتی بیش نیست. در این دین زن وسیله ای است جنسی در اختیار مرد، مجوز تصاحب زنان کفار نیز در همین راستاست. تاریخ جانیان زیادی را به خود دیده، اما محمد تنها جنایتکاری است که پیروانش طبق سنت او همچنان جنایت و قتل می کنند. در این دین تنها مسلمانان انسان شمرده می‌شوند و دیگران جانور؛ پس با مشعل روشنگری، سایه سنگین، سیاه و تاریک مذهب را که همان اندیشه‌ی ضحاکین مار به دوش است را از میهنمان بر خواهیم چید.

جستجو کردن موضوعات خاص (لطفا کلمات مربوطه را وارد نمائید)

100 مورد از تناقضات و اشتباهات ساختاری قرآن

 بزرگترین تناقض ادیان در این است که اگر خدایشان پدید آورده تمام جهان است، پس آیا منطقی است که خدا به زمینی بسیار کوچک، تا این اندازه ا...

۱۳۸۸ اسفند ۱۵, شنبه

بررسی ادعای مسلمانان در زمینه‌ی بیگ بنگ

لینکی را دیدم که ادعا می‌کند، قرآن در آیه‌ی 30 سوره‌ی انبیاء، بیگ بنگ را بیان نموده است.

در پاسخ به نویسنده‌ی این مقاله، باید بگویم؛ جناب نویسنده!

از نظر اسلام، الله در ابتدا زمین را بوجود آورد، به سراغ آفرینش آسمان رفت، آنرا بر روی زمین آفرید، سپس آسمان را از روی زمین بلند کرد و آنرا بالا برد.

پیدایش زمین و آنچه را که در آن است، در مجموع 4 روز وقت الله را گرفت، اما پیدایش آسمان و ستارگان که برای زینت دادن آسمان خلق گردیدند(آیه های مرتبط با لینک نام برده)، دو روز از اوقات الله را گرفتند؛ تازه! پیش از پیدایش زمین و آسمان، آب نیز وجود داشته است؛ که صد البته خلقت آن در پرده‌ی ابهام است.

گرامی!

کدام دانشمندی غیر از الله، گفته که پیش از بیگ بنگ، آب وجود داشته است؟

کدام دانشمندی غیر از الله، گفته که پیش از تشکیل ستارگان، زمین وجود داشته است؟

چه کسی غیر از الله، آسمان را از روی زمین بلند کرد؟

نظریه‌ی بیگ بنگ با نظریه‌ی آفرینش(خلقت) کاملا در تضاد است.

در نظریه‌ی آفرینش، زمین به یکباره (کُن فَیَکون) توسط الله و یا هر خدای دیگری پیدا می‌گردد، در حالیکه نظریه‌ی بیگ بنگ، تمام هستی(ستارگان، سیارات، سیاهچاله‌ها و ماده‌ی تاریک) همه بخشی از یک مجموعه می‌داند و کسی آنها را به یکباره خلق نکرده، بلکه تابعی است از زمان.

اگر می‌خواهید نظری علمی را بیان نمائید، خوب است که هم از بیگ بنگ آگاهی داشته باشید و هم از کتاب مقدس(قرآن).

به امید چیرگی تعقل بر خرافه!

۵ نظر:

kazem گفت...

عزیز خیلی تند رفتی یک سری از حرفات درست، اما داستان خلقتی که تعریف کردی را من تا حالا جایی ندیده بودم. بیشتر شبیه قصه های انجیل بود.
درضمن هر چیزی در هر زمانی مخلوق خداست. اگر خدا بگه من کامپیوتر را خلق کردم تو میگی یعنی قبل از بیگ بنگ کامپیوتر خلق شده؟ نه خیر این یعنی هر چیزی توسط خدا خلق شده و خلق مثل کارهای جادوگرها نیست که تا حالا نبوده و حالا بوجود اومده. البته چیز هایی مثل کون فیکون جای بحث داره. اما با این دید بسته ای که تو داری فقط مخالفت می کنی.
اشکال نداره اگر یک کمی منعطف تر به قضیه نگاه کنی.
موفق باشی

arsh irani گفت...

کاظم گرامی؛ درود بر شما!
مطالبی که نوشتم دقیقا بر گرفته از قرآنه، دلالیل تمام حرفام رو نوشتم، میتونی کلیک کنی.

مسلم گفت...

«أولم یرالذین کفروا أن السماوات والارض کانتارتقاففتقناهماوجعلنامن المآءکل شیءحی أفلایؤمنون.آیاکافران نمیبینند که آسمان وزمین(به صورت توده عظیمی درگسترده فضا یکپارچه)به هم متصل بوده وسپس(براثرانفجاردرونی)آن هاراازهم جداساختیم(وتدریجابه صورت جهان کنونی درآوردیم)وهرچیززنده ای را(اعم ازانسان وحیوان)ازآب آفریدیم.آیا(درباره آفرینش کاینات نمی اندیشیدو)ایمان نمی آورید»انبیا/30
معنای «رتق»:به هم چسبیدن شدید
معنی«فتق»:جدایی وانفصال
ابن عباس حسن وقتاده ازمفسرین سلف گفته اند:آسمان هاوزمین درابتدا به هم پیوسته بودوبعدآن خداونددربین آن هاجدایی انداخت.
دانش نوین ستاره شناسی ثابت کرده که آسمان وزمین درابتدایک جسم واحدبوده وقبل ازاینکه انفصال رخ دهدشب وروز آنهایکی بوده وبعدازانفصال بعضی سردوبعضی گرم شدند وبه دیگر سخن احتمال داده میشودکه خورشید دراثرابربزرگی ازغباروگازبه وجود آمده وپس ازتراکم مقداری گازوتشکیل خورشید به صورت یک ستاره گازوغبارباقی مانده وشروع به چرخیدن نموده به مرور زمان متراکم شده ودرنتیجه سیارات دیگر منظومه شمسی بوجود آمده اند .درآیه دوازده سوره فصلت می فرماید:«ثم استوی إلی السمآء وهی دخان.سپس خداوند اراده آفرینش آسمان راکرد درحالی که دود گونه وبه شکل سحابی درگسترده فضای بی انتهاپراکنده بود»آیه فوق به نظریه سدیم اشاره دارد.
«واسمآءبنیناهابأبدٍوإنالَموسعون.ماآسمان راباقدرت بناکردیم وهمواره آنراگسترش میدهیم»علم جدیدوقرآن ثابت کرده اند که گسنرش جهان پیوسته ادامه خواهدیافت وعده ایی ازدانشمندان مسلمان وغیرمسلمان اظهارداشته اندکه جهان بعدازاین گسترش درنقطه ای متوقف خواهند شد؛به همین جهت کیهان شناسان آینده جهان رابه4مرحله تقسیم کرده اند:1مرحله بینگ بنگ که درقرآن آمده است وبه آن اشاره شد؛.2گسترش واتساع پیوسته جهان؛3.مرحله بازایستادن جهان ازگسترش ووسعت؛4.مرحله ایی که تمام هستی نابودخواهدکردهمه ستارگان وسیاره هاوبه هم برخوردمیکنند.
الله أکبر الله أکبر،جاویدبادقرآن.
این گفته دانشوندانیست که هیچ ایمانی به قرآن وهیچ اعتقادی به اسلام ندارند؛بلکه آنچه میگویندنتیجه تحقیقات علمی آن هاست.امامرحله4،مرحله بی نورشدن ستارگان وماه برخورد آنهابایکدیگر:«فإذابرق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر.هنگامی که چشم هاپریشان شود وما بی نورمیگردد وخورشیدوماه گردآوری می گردد.قیامة/6 الی9»
وآیه 104انبیاء و آیه 1الی3انفطاربه همین اصل اشاره دارند.این است تطابق قرآن باعلم جدید.شایدسوال پیش بیایدکه قرآن کمی اشاره به این نکات دارداما ما آن هارامیپیچانیم؟اولاقرآن به نکات اصلی این مباحث علمی اشاره کرده ثانیاقرآن این هارا گفته تاماعبرت بگیریم وبه حقانیت آن پی ببریم.

arsh irani گفت...


مسلم گرامی، در اینجا من کلیات رو نوشتم اگر نقد علمی دارید لطفا در لینکهای رفرنس داده شده نظر بدین مثلا در مورد آسمان و زمین در اینجا:
آسمان از دید قرآن چیست؟
http://iran000.blogspot.com/2009/11/blog-post_23.html
و یا اینجا:
تناقضات قرآن در پیدایش زمین و آسمان.
http://iran000.blogspot.com/2009/11/blog-post_21.html

این را هم بخوانید:
قرآن: امکان رفتن به ماه وجود ندارد!
در مورد بیگ بنگ ادعائی شما هم در اینجا:
مقایسه ی نظریه ی بیگ بنگ با نظریه ی خلقت در قرآن.
http://iran000.blogspot.com/2010/07/blog-post_18.html
پیروز باشید!

مسلم گفت...

مگه اشکالی داره همین جاباشه خوب جوابشوبدین.ممنون میشم.
بقیه ان شاءالله سرموقع.

Translate

بايگانی وبلاگ