ناباوران

اسلام آمیزه‌ای است از جنایت، تجاوز و خرافه؛ آنچه که سوداگران دینی آن را معجزه ای الهی می‌ خوانند، خرافاتی بیش نیست. در این دین زن وسیله ای است جنسی در اختیار مرد، مجوز تصاحب زنان کفار نیز در همین راستاست. تاریخ جانیان زیادی را به خود دیده، اما محمد تنها جنایتکاری است که پیروانش طبق سنت او همچنان جنایت و قتل می کنند. در این دین تنها مسلمانان انسان شمرده می‌شوند و دیگران جانور؛ پس با مشعل روشنگری، سایه سنگین، سیاه و تاریک مذهب را که همان اندیشه‌ی ضحاکین مار به دوش است را از میهنمان بر خواهیم چید.

جستجو کردن موضوعات خاص (لطفا کلمات مربوطه را وارد نمائید)

100 مورد از تناقضات و اشتباهات ساختاری قرآن

 بزرگترین تناقض ادیان در این است که اگر خدایشان پدید آورده تمام جهان است، پس آیا منطقی است که خدا به زمینی بسیار کوچک، تا این اندازه ا...

۱۳۸۸ اسفند ۱۵, شنبه

آقایان مراجع تقلید! آیا قطع سخنرانی حسن خمینی دردناکتر بود یا تجاوز جنسی به ترانه‌ی موسوی و کشتن او پس از تجاوز؟

مراجع به اصطلاح تقلید یک‌صدا بی‌احترامی به حسن خمینی را محکوم می‌کنند، ولی تجاوز جنسی در زندانها را نه:

جناب انسانهائی که خود را مرجع می‌دانید! آیا قطع سخنرانی حسن خمینی زشت‌تر بود یا کشتن انسانها به جرم سکوت؟

انگار فریاد شما زمانی از حلقومتان شنیده می‌شود که به همنوعتان احترام گذاشته نشود!

البته پر واضح است که شما تنها به فکر خمستان هستید و صد البته می‌ترسید که فردا این بی‌احترامی از سوی مریدان، دامنگیر خود شما را بگیرد.

=============================================

۱ نظر:

ناشناس گفت...

قصد توهین ندارم و معتقدم در هر قشری از جامعه انسان شریف هم هست ولی اگر در بین بسیاری از این آقایان کسی پیدا می‌شد که بغیر از سیر کردن شکمش از دکان دین به چیز دیگری فکر می‌کرد این وضع امروز ما نبود. مفت خوردن و خوابیدن از پول مردم، شرف و آزادگی را بدجوری از اهل دین رباییده...

Translate

بايگانی وبلاگ