ناباوران

اسلام آمیزه‌ای است از جنایت، تجاوز و خرافه؛ آنچه که سوداگران دینی آن را معجزه ای الهی می‌ خوانند، خرافاتی بیش نیست. در این دین زن وسیله ای است جنسی در اختیار مرد، مجوز تصاحب زنان کفار نیز در همین راستاست. تاریخ جانیان زیادی را به خود دیده، اما محمد تنها جنایتکاری است که پیروانش طبق سنت او همچنان جنایت و قتل می کنند. در این دین تنها مسلمانان انسان شمرده می‌شوند و دیگران جانور؛ پس با مشعل روشنگری، سایه سنگین، سیاه و تاریک مذهب را که همان اندیشه‌ی ضحاکین مار به دوش است را از میهنمان بر خواهیم چید.

جستجو کردن موضوعات خاص (لطفا کلمات مربوطه را وارد نمائید)

100 مورد از تناقضات و اشتباهات ساختاری قرآن

 بزرگترین تناقض ادیان در این است که اگر خدایشان پدید آورده تمام جهان است، پس آیا منطقی است که خدا به زمینی بسیار کوچک، تا این اندازه ا...

۱۳۸۸ اسفند ۱۵, شنبه

الله پیش از آفرینش گیتی، محمد و علی و فاطمه را آفریده بود تا تنها نباشد!

امام محمد تقی: همانا الله همیشه تک و تنها بود سپس محمد، علی و فاطمه را آفرید، و هزار دهر(واحد زمان پیش از پدید آمدن گیتی) درنگ کردند(با هم بودند و صیر کردند) سپس همه چیز را آفرید و (الله) آنها(این سه نفر) را گواه آفرینش خود قرار داد و فرمانبرداری از آنها را بر همه چیز جاری نمود و امورشان را به آنها(محمد، علی و فاطمه) واگذار نمود، پس آنها هر چیزی که بخواهند حلال می‌نمایند و هر چیز که بخواهند حرام می‌کنند، هرگز چیزی که می‌خواهند خلاف خواست الله نیست، این دین‌هائی که زودتر از او آمدند نابود گردند و هر کس از آن عبور کرد نابود می‌شود و هر کس به آن بچسبد به مقصد می‌رسد؛ آنرا برای خود بگیر(خطاب به راوی).

(اصول کافی/کتاب الحجه/باب مولد النبی و وفاته)

عجب خدائی است این الله! هنوز گیتی آفریده نشده، محمد و علی و فاطمه را آفریده بود تا تنها نباشد و هزار دهر که معلوم نیست چند هزار سال و یا ملیون سال باشد با آنان خوش بود و سپس آنها را گواه خلقت خویش قرار داد.

عده‌ای احتمالا خواهند گفت که دروغ است، ما هم همین را می‌گوئیم، بله اساس دین بر دروغ استوار است.

این چه دینی است که نمی‌توان کتابی موثق را در آن پیدا نمود؟ کتابی که پایه‌ی مذهب بر آن بنا نهاده شده است.

داستان پیدایش آدم و این همه پرسش بی پاسخ.

۱ نظر:

ناشناس گفت...

بسیاری از انتقادات شما متوجه احادیثی است که هیچگونه پایه عقلی وعلمی نداشته وهرگز بامفاد قران همخوانی نداشته همه مذاهب مختلف من ذراورذی که توسط افراد شیاد ومتکبر وسودجو بنیان نهاده شده اند البته با توجه به نادانی وساده دلی مرذم راههای متضاد ومختلفی را میپیمایندوذر مقابل هم قراردارند واین در حالی است که قران از اساس همه مذاهب را از همان ابتذا تخطنه کرذه وهمه انها را مردود اعلام کرذه ان الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا لست منهم فی شی انما امرهم الی االه ثم ینبیهم بما کانوا یفعلون159 انعام یعنی کسانی که دین را تفرقه کردند وذسته دسته وگروه وگروه شدند وهر تعدادی پیرو مذهبی شدندتو هیچ ارتباطی با انها نداری وانها ار تو نیستند وبلافاصله تهدیدی ضمنی که حساب کار انها با خداست وسپس این کار خطا وناذدرستشان در روز قیامت به انها اطلاع داده خواهد شدویا ذر ایه ای دیگر تفرقه ذر ذین وذرست کردن هرگونه مذهبی را معادل شرک قرار داده منیبین الیه واتقوه واقیمواالصلاه ولاتکونوا من االمشرکین من االذین فرقوا ذینهم وکانوا شیعا کل حزب بما لذیهم فرحون همانطور که ذر ایه فوق اشاره شده کلیه احزاب ومذاهب نیز خوذ را برحق وبه اعتقادات خود شادمانندبنابر این تمامی استنادات شما به اقوال مذاهب مختلف کاملا بی اعتبار وبی ارزش است وتنها استنادات شما فقط به قران قابل قبول میباشددر بسیاری از مذاهب از نادانی وسادگی وباورپذیری مردم چنان سواستفاده شده که براستی حیرت انگیز است وهرگز نیز با ایات قران هیچ سنخیتی ندارد بعنوان مثال عرض میکنم ایه 5 سوره قصص ونرید ان نمن علی االذین استضعفوا فی االارض ونجعلهم انمه ونجعلهم وارثین این ایه با توجه به ایات ماقبل ومابعد ان وکلا فضای سوره کاملا واضح وروشن است که مستضعفان ذر زمین قوم بنی اسراییل هستندکه در اسارت فرعون هستند قراراست خداوند انها را نجات داده وسپس با ارسال انبیا ودادن کتاب وفرستادن ملوک انها را وارث وپیشوا ذر زمین قرار دهد در حالیکه ذر کمال حیرت وناباوری یکی از مذاهب اسلامی ان را وعده خداوند بذتی طهور منجی مپخود میداند وصدها مورد دیگر

Translate

بايگانی وبلاگ