ناباوران

اسلام آمیزه‌ای است از جنایت، تجاوز و خرافه؛ آنچه که سوداگران دینی آن را معجزه ای الهی می‌ خوانند، خرافاتی بیش نیست. در این دین زن وسیله ای است جنسی در اختیار مرد، مجوز تصاحب زنان کفار نیز در همین راستاست. تاریخ جانیان زیادی را به خود دیده، اما محمد تنها جنایتکاری است که پیروانش طبق سنت او همچنان جنایت و قتل می کنند. در این دین تنها مسلمانان انسان شمرده می‌شوند و دیگران جانور؛ پس با مشعل روشنگری، سایه سنگین، سیاه و تاریک مذهب را که همان اندیشه‌ی ضحاکین مار به دوش است را از میهنمان بر خواهیم چید.

جستجو کردن موضوعات خاص (لطفا کلمات مربوطه را وارد نمائید)

100 مورد از تناقضات و اشتباهات ساختاری قرآن

 بزرگترین تناقض ادیان در این است که اگر خدایشان پدید آورده تمام جهان است، پس آیا منطقی است که خدا به زمینی بسیار کوچک، تا این اندازه ا...

۱۳۸۸ اسفند ۲, یکشنبه

می‌گویند، علی ابن ابیطالب پیش پای بتهای درون کعبه زاده شد. توهین به علی یا افتخاری برای او؟

من کاری به صحت و سقم این داستان که علی در کعبه زاده شد یا نه، ندارم؛ اما در صورت درستی این ماجرا چند نکته:

1- زمانی که گفته می‌شود مادر علی ابن ابی طالب برای زایش علی به درون کعبه رفت، هنوز اسلامی نیامده بود، پس شناختی از الله آنگونه که اسلام بیان می‌نماید را نداشتند، زیرا قرآن بیان می‌نماید که محمد هم پیش از اسلام گمراه بود؛ او چرا به آنجا رفت؟

2- همگان می‌دانیم که پیش از فتح مکه توسط مسلمانان، کعبه پر از بت بود؛ اگر فرض زائیده شدن علی درون کعبه را بپذیریم؛ پس علی پیش پای بت زاده شده، پرسش:

مادرش به کدامین بت متوسل شد؟

3- خانواده‌ی آنها کلیددار خانه‌ی کعبه بودند؛ آیا مادر علی در زایمان او با مشکل مواجه شده بود که به خدایان درون خانه‌ی خدا مراجعه نمود؟

4- خلاصه: آیا این زایمان توهین به اوست یا افتخار؟ اگر توهین است؛ پس چه کسی این توهین را تکرار می‌نماید؟ اگر افتخار؛ پس آیا زایش پیش پای لات و منات و عزا و سایر خدایان درون خانه‌ی خدا، افتخار است؟

۲ نظر:

ناشناس گفت...

و همانگونه می دانیم که موسی با عصای یک متری رودی چند صد متری را دو میان کرد و مسیح فرزند خداست و بودا.....
در بر خورد تاریخی با ادیان شما هم بازنده اید.
سلامت باشید اقا
مزدک

ناشناس گفت...

نه موسی و نه عیسی در مورد معجزاتشان منبع تاریخی ندارند. تاریخ علم است وبر پایه مستندات استوار است.

Translate

بايگانی وبلاگ