ناباوران

اسلام آمیزه‌ای است از جنایت، تجاوز و خرافه؛ آنچه که سوداگران دینی آن را معجزه ای الهی می‌ خوانند، خرافاتی بیش نیست. در این دین زن وسیله ای است جنسی در اختیار مرد، مجوز تصاحب زنان کفار نیز در همین راستاست. تاریخ جانیان زیادی را به خود دیده، اما محمد تنها جنایتکاری است که پیروانش طبق سنت او همچنان جنایت و قتل می کنند. در این دین تنها مسلمانان انسان شمرده می‌شوند و دیگران جانور؛ پس با مشعل روشنگری، سایه سنگین، سیاه و تاریک مذهب را که همان اندیشه‌ی ضحاکین مار به دوش است را از میهنمان بر خواهیم چید.

جستجو کردن موضوعات خاص (لطفا کلمات مربوطه را وارد نمائید)

100 مورد از تناقضات و اشتباهات ساختاری قرآن

 بزرگترین تناقض ادیان در این است که اگر خدایشان پدید آورده تمام جهان است، پس آیا منطقی است که خدا به زمینی بسیار کوچک، تا این اندازه ا...

۱۳۸۸ اسفند ۲, یکشنبه

خامنه‌ای! مگه نمی‌گی که خدا میگه هرکس بیگناهی رو بکشه انگار بشریت رو کشته؟

جناب خامنه‌ای!

مگه تو خودت رو ولی فقیه و نماینده‌ی امامی که معتقدی امام زمان است نمی‌دونی؟

مگه معتقد نیستی که امام زمان از سوی الله، امام زمان شده؟

مگه معتقد نیستی که الله برای خون بیگناهان اهمیت زیادی قائله؟

مگه الله در کتابش و از قول تورات نمی‌گه که هر کس بیگناهی را بکشه، انگار کل بشریت رو کشته؟

پس چرا پیروان تو ندا را کشتند؟

جرم او چه بود؟

چرا به فرزندان ایران در کهریزک، ابتدا تجاوز کردند و سپس آنها را کشتند؟

جرم آنها چه بود؟

می‌گی اونا به من که ولی فقیه هستم، اعتراض کردند؟ جرم مصطفی میرابراهیمی چه بود؟ او که تنها سر مزار ندا رفته بود.

البته من خوب پاسخ این پرسش رو می‌دونم.

تو اینگونه مانند الله که قاتل بودن موسی را توجیه کرد، توجیه می‌کنی.

۲ نظر:

روزبه گفت...

زنده باد!
حالا آقایان می فرمایند این اسلام واقعی نیست و این آدمها نماد مسلمان بودن نیستند!!! ولی به نظر من این انسانها پیروان راستین دین محمد هستند. همانگونه که اسلام پیامبر با شمشیر و زور و ایجاد ترس پیش رفت این پیروان راستین تیز بر همان راه می روند. فقط ای کاش ما شهامت پذیرش این موضوع را که این دین چه جنایتی بر علیه بشریت بوده است داشته باشیم. دیوار بلندی است قداست آن به بلندای 1400 سال!
الله در اسلام قدرتیست که هر جنایتی را به دست مسلمانان موجه می کند ولی در عین حال بسیار مهربان است ولی اگر بگویی من عطایش را به لقایش بخشیدم ناگهان دست قهار خدا از آستین بندگان مسلمانش بیرون آمده و سر از تن آدمی جدا می سازد. بسی عجب است که دوستان وسیله قدرت طلبی و زورگویی عده ای در تاریخ را بهترین برنامه هدایت بشریت می نامند!!!

kazemita گفت...

امان از ایده آل گرایی ما ایرانی ها. نمی دانم خبر دارید یا نه؛ ولی آدمها واجد اختیار هستند. اگر می خواهید حكومتی جایگزین جمهوری اسلامی كنید خوب است با این مفهوم آشنا تر شوید.

اگر فرد ایده آل شما (غیر مذهبی ها) سر كار بیاید یا فرد ایده آل ما (مذهبی ها) باز هم حرف آخر را رفتار مردم خواهد زد.

Translate

بايگانی وبلاگ