ناباوران

اسلام آمیزه‌ای است از جنایت، تجاوز و خرافه؛ آنچه که سوداگران دینی آن را معجزه ای الهی می‌ خوانند، خرافاتی بیش نیست. در این دین زن وسیله ای است جنسی در اختیار مرد، مجوز تصاحب زنان کفار نیز در همین راستاست. تاریخ جانیان زیادی را به خود دیده، اما محمد تنها جنایتکاری است که پیروانش طبق سنت او همچنان جنایت و قتل می کنند. در این دین تنها مسلمانان انسان شمرده می‌شوند و دیگران جانور؛ پس با مشعل روشنگری، سایه سنگین، سیاه و تاریک مذهب را که همان اندیشه‌ی ضحاکین مار به دوش است را از میهنمان بر خواهیم چید.

جستجو کردن موضوعات خاص (لطفا کلمات مربوطه را وارد نمائید)

100 مورد از تناقضات و اشتباهات ساختاری قرآن

 بزرگترین تناقض ادیان در این است که اگر خدایشان پدید آورده تمام جهان است، پس آیا منطقی است که خدا به زمینی بسیار کوچک، تا این اندازه ا...

۱۳۸۸ اسفند ۲, یکشنبه

بابا! خونه‌ی خدا هم محکمه؟ اگه زلزله بیاد خونه‌اش خراب میشه؟

در خونه نشسته‌ایم، تلویزیون روشن و خسارات زمین‌لرزه‌ی شیلی را نشان می‌دهد؛ بحث استحکام خونه‌هاست. دخترم هم به حرف ما گوش می‌دهد، او از من درباره‌ی استحکام خونه‌ی ما می‌پرسد، برای اینکه دچار اضطراب نگردد به او می‌گم که خونه‌ی ما محکمه، یهو پرسشی عجیب را از من می‌پرسد:

بابا! خونه‌ی خدا هم محکمه؟ اگه زلزله(زمین‌لرزه) بیاد خونش خراب میشه؟ اگه خونش خراب شد کجا میره؟ اگه مانند اینا زخمی شد کجا می‌برنش؟

از پرسشش جا خوردم.

گفتم؛ بابا! خدا که خونه نداره.

گفت من خودم خونه‌ی اون رو دیدم.

مونده بودم چی بگم؛ اگه می‌گفتم که خراب نمی‌شه، ممکن بود بگه پس چرا خونه‌ی مردم خراب میشه؟ اگه می‌گفتم که خراب میشه، باز ممکن بود بگه؛ مگه خونه‌ی خدا هم خراب میشه؟

از طرفی بنابه آموزه‌های محیط، نمی‌تونستم به اون واقعیات رو بگم؛ و از سوی دیگه، برای پرسش او، پاسخ روشنی نداشتم.

بلاخره با طفره رفتن از پاسخ مستقیم، تونستم ذهن اونو به چیز دیگه‎ای متوجه سازم؛ اما این پرسش همچنان در ذهنم نقش بسته که چرا من باید مجبور باشم به فرزندم خرافه بیاموزم؟

چرا نمی‌تونم واقعیات هستی که فکر می‌کنم درسته رو بگم؟

هیچ نظری موجود نیست:

Translate

بايگانی وبلاگ