ناباوران

اسلام آمیزه‌ای است از جنایت، تجاوز و خرافه؛ آنچه که سوداگران دینی آن را معجزه ای الهی می‌ خوانند، خرافاتی بیش نیست. در این دین زن وسیله ای است جنسی در اختیار مرد، مجوز تصاحب زنان کفار نیز در همین راستاست. تاریخ جانیان زیادی را به خود دیده، اما محمد تنها جنایتکاری است که پیروانش طبق سنت او همچنان جنایت و قتل می کنند. در این دین تنها مسلمانان انسان شمرده می‌شوند و دیگران جانور؛ پس با مشعل روشنگری، سایه سنگین، سیاه و تاریک مذهب را که همان اندیشه‌ی ضحاکین مار به دوش است را از میهنمان بر خواهیم چید.

جستجو کردن موضوعات خاص (لطفا کلمات مربوطه را وارد نمائید)

100 مورد از تناقضات و اشتباهات ساختاری قرآن

 بزرگترین تناقض ادیان در این است که اگر خدایشان پدید آورده تمام جهان است، پس آیا منطقی است که خدا به زمینی بسیار کوچک، تا این اندازه ا...

۱۳۸۸ اسفند ۲, یکشنبه

گِل محمد(رسول الله) و عترتش، با گِل سایر انسانها تفاوت دارد.

رسول الله فرمود: هر کس دوست دارد مانند ما پیامبران زنده بماند، مانند شهیدان بمیرد و در باغی که الله کاشته است، منزل نماید؛ باید شیعه علی باشد، با دوستان او دوستی نماید و به امامان پس از وی اقتدا نماید؛ زیرا آنها عترت من هستند که از گِل من آفریده شده اند. ای الله! دانش من را روزی آنها کن. وای بر کسانی از امت من که مخالف آنها باشد؛ خدایا! شفاعت مرا به آنان مرسان.

اصول کافی/کتاب الحجه/باب ما فرض الله عزوجل و رسوله من الکون مع الائمه.

هیچ نظری موجود نیست:

Translate

بايگانی وبلاگ