اسلام شناسی

اسلام آمیزه‌ای است از جنایت، سکس و خرافه؛ آنچه که مغلطه‌کاران معجزه‌ی قرآن می‌دانند خرافاتی بیش نیستند؛ در این دین زن کالائی است جنسی در اختیار شوهر، مجوز تصاحب زنان کفار نیز در همین راستاست. تاریخ جانیان زیادی را به خود دیده، محمد تنها جنایتکاری است که پیروانش همچنان طبق سنت او آدم‌کشی می‌کنند؛ در این دین تنها مسلمانان انسان شمرده می‌شوند و دیگران جانور؛ پس با شمع روشنگری، سایه سنگین و تاریک مذهب که همان اندیشه‌ی ضحاکی مغز خور باشد را از میهنمان بر خواهیم چید.

جستجو کردن موضوعات خاص (لطفا کلمات مربوطه را وارد نمائید)

100 مورد از تناقضات و اشتباهات ساختاری قرآن

 بزرگترین تناقض ادیان در این است که اگر خدایشان پدید آورده تمام جهان است، پس آیا منطقی است که خدا به زمینی بسیار کوچک، تا این اندازه ا...

۱۳۸۸ مرداد ۱۳, سه‌شنبه

جنایتهای محمد ابن عبدالله ! (کلیک نمائید)

  1. قتل‌ عام بنی‌قریظه بدست محمد فرستاده‌ی الله، یکی از دردناکترین تراژدی‌های تاریخ (شرح مفصل این داستان)
  2. داستان حمله به قبیله بنی قینقاع ، نشانه‌ای دیگر از خوی تجاوزگری محمد!.
  3. مقایسه‌ی روند تغییر چهره‌ی خمینی با محمد از اندرزگوئی مهربان به جلادی بزرگ.
  4. جنایتی دیگر از محمد رسول الله، غارت قبیله‌ی بنی نضیر و جنایتهای متعاقب آن!
  5. جنگ بدر، آغاز راهزنی محمد و وارد شدن فرهنگ جهاد و شهادت در اسلام
  6. کشتن تمامی پسران نوجوان بنی قریظه به دلیل رویش مو بر آلت تناسلی‌شان.
  7. مردم فدک برای حفظ جانشان تمام اموال خود را به محمد دادند.
  8. داستان وحشیانه‌ی کشتن ام قرفه و تجاوز به دخترش از سوی محمد و یارانش


۲ نظر:

ناشناس گفت...

ازخوبی پیامبرهمین بس که امثال توناسزا میگن زمان خودشهم همین رفتاررودیده بود.

ناشناس گفت...

چنان از کشتار وخونریزی محمد سخن میگویید که انگار در معرکه ها حضور داشته وامار دقیق کشته ها را نیز در دست داریدبزرگترین ظلم وبی انصافی در حق محمد متهم نمودن او به بیرحمی وکشتار است در حالیکه اگر از این اخبار مغرضانه وواهی وبی مبنا بگدریم وبه شواهد قرانی رجوع کنیم هم محمد وهم خدای محمد در جای جای قران از رحمت ومغفرت واسعه خداوند واز گدشت وبخشش سخن گفته اندوخداوند مهربان از هر حرکت کوچکی زمینه ای برای بخشش وبازگشت را فراهم نموده اگر از مواردی چون جنگها که کشتار وخونریزی اجتناب ناپذیر است بگدریم سراسر قران فرمان به رحمت وگدشت خداوند است واین نگاه بشردوستانه در ایات قران موج میزند این ایین چه راهی را پیش گرفته وبر چه مبنایی استوار است که جنگاوری سفاک وخونریز چون خالد ابن ولید را منقلب نموده واز دشمنی سرسخت وغدار به جنگاوری بزرگ برای اسلام تبدیل نموده وچگونه دشمنی نابکار وسرسخت چون ابو سفیان که تا واپسین سالهای حیات پیامبرهمواره با او در جنگ بود وبراستی مصداق واقعی محارب با خدا بود پس از تسلیم بخشوده شد وباقی عمر را با وجود غتح مکه توسط مسلمانان در ارامش وامنیت بسر برد چگونه این شواهد غیر قابل انکار را نمیبینید اما اخبار جعلی ومغرضانه را دست مایه حمله به پیامبر رحمت که تمام هدفش رهنمون نمودن نوع بشر به حقیقتی که در جهان هستی جریان دارد بود ونجات بشریت از گمراهی وبت پرستی وانحراف ودر این راه چه مصیبت ها ورنجها را بجان خریدواقعا محمد در تاریخ بسیار مظلوم واقع شده است

Translate

دریافت از طریق ایمیل

بايگانی وبلاگ