ناباوران

اسلام آمیزه‌ای است از جنایت، تجاوز و خرافه؛ آنچه که سوداگران دینی آن را معجزه ای الهی می‌ خوانند، خرافاتی بیش نیست. در این دین زن وسیله ای است جنسی در اختیار مرد، مجوز تصاحب زنان کفار نیز در همین راستاست. تاریخ جانیان زیادی را به خود دیده، اما محمد تنها جنایتکاری است که پیروانش طبق سنت او همچنان جنایت و قتل می کنند. در این دین تنها مسلمانان انسان شمرده می‌شوند و دیگران جانور؛ پس با مشعل روشنگری، سایه سنگین، سیاه و تاریک مذهب را که همان اندیشه‌ی ضحاکین مار به دوش است را از میهنمان بر خواهیم چید.

جستجو کردن موضوعات خاص (لطفا کلمات مربوطه را وارد نمائید)

100 مورد از تناقضات و اشتباهات ساختاری قرآن

 بزرگترین تناقض ادیان در این است که اگر خدایشان پدید آورده تمام جهان است، پس آیا منطقی است که خدا به زمینی بسیار کوچک، تا این اندازه ا...

۱۳۸۹ مرداد ۳, یکشنبه

خانم‌های مومنه! بی‌خود دلتونو صابون نزنيد، در بهشت خبری نیست!

خانم‌های محترمی که آروز رفتن به بهشت دارید، خیالتون راحت باشه اگه همسرتون جهمنی باشه که شما کاملا بلاتکلیفید، فکر نکنید که پسران نوجوانی بنام غلمان برای شما می‌آرن، از این خبرا نیست، اونا برای .... هستند.

اما اگه همسرتون اهل بهشت باشه، طبق برخی از روایات اسلامی تا چندین ملیون حور و پری در انتظار شوهر محترم به صف ایستاده‌اند، پس در صورتی که شوهر محترمتان رعایت اعتدال نمایند و همیشه مشغول پاره کردن.... حوریان باشند، باز پس از مدت زیادی نوبت شما میشه؛ این حوریان هم که مرتبا باکره می‌گردند.

۳ نظر:

ناشناس گفت...

شماکاملا فاقدهر گونه ادب هستین؛زیرامحاطب شمازنان هستن اما شما باکمال بی ادبی این مطلب را واردکرده اید ودرضمن طبق برخی روایات که بیش ازیک میلیون حوربه انسان میرسد را علمای علم حدیث رد میکنند وگفته اند که اگر درروایتی بیش ازحداندازه درنعمات اخروی غلو شده بود آن دروغین است.استدلال شمابراین که زن حورندارد فقط برانگیخته کردن احساسات زنان است زنان بهشتی بسیارزیباترازحوران بهشتی هستند واین باورمسلمانان است و زنی که شوهرندارد یاجهنمی است حق اختیلردارد که یکی ازمردان اهل بهشت رابه همسری خود قبول بکند.

ناشناس گفت...

کاملا پیداست که نوشته های این پیج نه علمی است و نه شک و نه اینکه طالب حقیقت باشد چون نویسنده به نظر من به زبان عربی وارد نیست و هدف او کاملا ضد اسلام و تعصبی و غیر علمی است. در زبان عربی اگر 10 زن و یک مرد در کنار هم بایستند آنها را باضمیر مذکر مخاطب قرار میدهند. احتمالا این نویسنده ساده یا مغرض ما فکر کرده در قرآن هر جا ضمیر مذکر به کار برده شده منظور این است که نعمات فقط به آقایون اختصاص داره. نوشته های این صفحه خنده دار است. یک کم مطالعه یا یک کم انصاف هم چیز بدی نیست با تشکر

ناشناس گفت...

Islam is only for sexually depraved and sexually sick and pervert people. A smart person would never follow this evil , misogynistic .... cult.

Keep it up and expose islam.
I love you and your site.

Translate

بايگانی وبلاگ