ناباوران

اسلام آمیزه‌ای است از جنایت، تجاوز و خرافه؛ آنچه که سوداگران دینی آن را معجزه ای الهی می‌ خوانند، خرافاتی بیش نیست. در این دین زن وسیله ای است جنسی در اختیار مرد، مجوز تصاحب زنان کفار نیز در همین راستاست. تاریخ جانیان زیادی را به خود دیده، اما محمد تنها جنایتکاری است که پیروانش طبق سنت او همچنان جنایت و قتل می کنند. در این دین تنها مسلمانان انسان شمرده می‌شوند و دیگران جانور؛ پس با مشعل روشنگری، سایه سنگین، سیاه و تاریک مذهب را که همان اندیشه‌ی ضحاکین مار به دوش است را از میهنمان بر خواهیم چید.

جستجو کردن موضوعات خاص (لطفا کلمات مربوطه را وارد نمائید)

100 مورد از تناقضات و اشتباهات ساختاری قرآن

 بزرگترین تناقض ادیان در این است که اگر خدایشان پدید آورده تمام جهان است، پس آیا منطقی است که خدا به زمینی بسیار کوچک، تا این اندازه ا...

۱۳۸۸ مرداد ۱۳, سه‌شنبه

داستان و افسانه های پیامبران و جنایتهائی که به نام خدا صورت گرفته است.

 1. *تناقضات قرآن در داستان موسی.*
 2. اقتباس قرآن از تورات در چگونگی زایش موسی، فرار و ازدواج او.
 3. مقایسه قرآن و تورات در چگونگی پیامبر شدن موسی.
 4. تناقضات قرآن در کپی ناقص از تورات هنگام برخورد با فرعون و جادوگران.
 5. کپی قرآن از افسانه‌ی هفت خفتگان افسس مسیحیان در داستان اصحاب کهف.
 6. داستان صالح، قتل عام قومی بخاطر کشتن شتر.
 7. داستان سلیمان و جنودش (جن پرنده و چرنده و...)
 8. داستان قوم لوط از دید قرآن(مجازات همه بخاطر همجنس‌گرائی مردان)
 9. پیامبران و صالحانی که بیگناهانی را کشتند و مقرب الله گشتند!
 10. عجب خدای بی‌نزاکتی! الله: مریم فرجش را حفظ کرد و ما در فرج او دمیدیم.
 11. تسبیح کردن یونس در شکم ماهی و رشد کدو بالای شرش 
 12.  قرآن در اشتباهی آشکار؛ هامان، وزیر خشایارشاه را وزیر فرعون می‌نامید!


هیچ نظری موجود نیست:

Translate

بايگانی وبلاگ