ناباوران

اسلام آمیزه‌ای است از جنایت، تجاوز و خرافه؛ آنچه که سوداگران دینی آن را معجزه ای الهی می‌ خوانند، خرافاتی بیش نیست. در این دین زن وسیله ای است جنسی در اختیار مرد، مجوز تصاحب زنان کفار نیز در همین راستاست. تاریخ جانیان زیادی را به خود دیده، اما محمد تنها جنایتکاری است که پیروانش طبق سنت او همچنان جنایت و قتل می کنند. در این دین تنها مسلمانان انسان شمرده می‌شوند و دیگران جانور؛ پس با مشعل روشنگری، سایه سنگین، سیاه و تاریک مذهب را که همان اندیشه‌ی ضحاکین مار به دوش است را از میهنمان بر خواهیم چید.

جستجو کردن موضوعات خاص (لطفا کلمات مربوطه را وارد نمائید)

100 مورد از تناقضات و اشتباهات ساختاری قرآن

 بزرگترین تناقض ادیان در این است که اگر خدایشان پدید آورده تمام جهان است، پس آیا منطقی است که خدا به زمینی بسیار کوچک، تا این اندازه ا...

۱۳۸۸ مرداد ۱۳, سه‌شنبه

معجزات علمی قرآن یا دروغهای مغلطه بازان.

۳ نظر:

ناشناس گفت...

در این مقاله توضیح خواهیم داد که این ادعای اعجاز علمی در قران لااقل با یک اشکال اساسی مواجه است.
بدون این که تعریف جامعی از اعجاز علمی قران را بیان کنم به این نکته بسنده میکنم که هدف اعجاز در قران این است که کسی که نسبت به حقانیت قران تردید دارد، تردیدش برطرف شده و یقینش کامل شود.
اگر مقدمه بالا را بپذیریم پس برای وجود اعجاز علمی در قران لازم است پیشگویی علمی شگرفی در قران وجود داشته باشد که اولا پیشگویی آن توسط انسان در زمان محمد، ممکن نبوده باشد و دوما این پیشگویی صریح، روشن و بدون ابهام باشد.
در اینجا تنها به بخش دوم می پردازیم
آری، پیشگویی علمی قران باید صریح، روشن و بدون کوچکترین ابهام باشد. اما چرا؟ چون اگر وقوع این پیش بینی در قران ولو به میزان اندک مورد تردید قرار گیرد، دیگر هدف ا اعجاز که رفع تردید است محقق نمیشود.. به عبارتی ساده تر ""اعجازی که وجودش قطعی نباشد نمیتواند"فرا زمینی" بودن قران را قطعی کند.""
وجود هزار پیشگویی غیر مسلم و غیر قطعی شخص مردد را به این نتیجه نمیرساند که قران چیزی فراتر از زمان و مکان خود بوده است. در حالی که یک پیش بینی مسلم و قطعی نشان از این است که قران فراتر از زمان تدوینش بوده است.
به مثال زیر توجه کنید
ما میدانیم که خورشید حرکت میکند. حرکت گرداگرد مرکز کهکشان راه شیری ،.. در عین حال میدانیم که در قدیم مردم تصور میکرده اند که خورشید به دور زمین میچرخد،حال اگر در یک کتاب قدیمی نوشته باشد که " خورشید حرکت میکند" و کسی مدعی شود که نویسنده حرکت خورشید در کهکشان را پیش بینی کرده ، پذیرش ادعای وی منوط به این است که ثابت کند منظور نویسنده از حرکت خورشید ، حرکت خورشید به دور زمین و یا حرکتی دیگری به غیر از حرکت خورشید دور مرکز کهکشان راه شیری نبوده است.

واقعیت این است که تمام آنچه در مورد اعجاز علمی قران تا کنون گفته شده هیچ کدام صریح و روشن نیست همچنین هیچ اعجاز علمی صریح و روشنی در قران وجود ندارد. زیرا متنی که صریح و روشن باشد را هر کس در هر زمان و هر مکانی بخواند، یک مفهوم واحد را برداشت میکند و اگر نکته علمی صریح و روشنی در قران وجود داشت اعراب زمان پیغمبر نیز متوجه آن میشدند.
اعجاز علمی قران همه اعجازی به اشاره و تفسیر هستند، نه اعجازی صریح و روشن
قطعی نبودن اعجاز قران را با یکی از ادعاهای اعجاز علمی در قران به صورت به صورت واضح بیان میکنیم. (بقیه در کامنت بعدی )

ناشناس گفت...

(ادامه... )عده ای معتقدند که آیه سوم سوره روم پست ترین نقطه زمین را مشخص کرده است.
ترجمه این آیات دوم و سوم این است : روم شکست خورد، در نزدیکترین سرزمین، ولی بعد از شکست به زودی پیروز میشود.
این عده استدلال میکنند که این آیه به جنگ ایران و روم اشاره دارد که در ان سپاه خسرو پرویز اورشلیم را فتح میکند و با توجه به این که این جنگ در ساحل بحر المیت اتفاق افتاده که پست ترین نقطه خشکی های روی زمین است با توجه به این که کلمه أَدْنَى الأرْضِ پایین ترین زمین هم معنی میدهد نتیجه این میشود که قران پست ترین نقطه روی زمین را قبل از دست یابی بشر به تصاویر ماهواره ای پیشگویی کرده است.
در ادعایی بالا تنها چیزی که قطعی و مسلم است این است که سواحل بحر المیت پست ترین خشکی روی زمین است. اما بقیه موارد این ادعا ثابت نشده و مبهم و قابل تفسیر است!
به موارد زیر توجه کنید
1- اشاره این آیه به جنگ ایران و روم قطعی نیست. برخی معتقدند این آیه به شکست مسلمانان از روم اشاره دارد. این عده از مفسران قران معتقدند که با توجه به این که در زمان پیامبر الفبای عربی، اعراب نداشته ، کلمات غُلِبَتِ، و غَلَبِهِمْ اشتباه اعراب گذاری شده و معنی آیه این بوده که روم (بر مسلمانان) پیروز شد ولی به زودی شکست میخورد.

2- اگر به فرض به جنگ ایران و روم اشاره داشت، مشخص نشده که کدام جنگ است، در اینجا مدعی اعجاز چنین فرض گرفته که قران به محاصره اورشلیم اشاره داشته است. در حالی که چنین نیست. ارتش ایران و روم نبرد های متعددی داشته اند و در این ایه نوشته نشده که منظور کدام نبرد بوده است.
3- واژه ادنی معانی مختلفی از جمله نزدیکترین و کمترین و پایین ترین دارد.. ممکن است منظور نویسنده از ادنی، نزدیکترین بوده باشد، همینطور که بسیاری از مترجمین نزدیکترین ترجمه کرده اند. (همین که احتمال دیگری وجود داشته باشد کافیست که تردید به وجود آید)
4- حتی عبارت پست ترین زمین نیز کافی و گویا نیست. چون این عبارت با عبارت " پست ترین خشکی روی زمین" تفاوت دارد.
5- و در نهایت این که سپاه روم در اورشلیم از ایران شکست خورد و اورشلیم 700 متر نسبت به سطح دریا ارتفاع دارد و بنابرین در فرض اثبات و قطعی شدن بقیه موارد باز هم اعجازی وجود نخواهد داشت.
اگر این آیه به این صورت نوشته شده بود یک اعجاز علمی بود
" بحر المیت) در مرز اردن و فلسطین و در کرانه باختری رود اردن واقع شده‌است. سواحل اطراف آن پست‌ترین نقطهٔ خشکی‌های زمین است"

جمله بالا بدون ابهام است و هر کس در هر زمان و مکان ان را بخواند مفهوم واحدی از ان برداشت میکند. اما ایات سوره روم مبهم است و این احتمال وجود دارد که منظور نویسنده با انچه مدعایان اعجاز میگویند یکی نباشد. و همین احتمال، کارایی اعجاز را که رفع تردید است از بین میبرد ، چون اعجازی که وجود یافتنش قطعی نیست، بدون ثمر است و چیزی را قطعی نمیکند.
بهتر است هر نوشته ای را با دانش و فرهنگ زمان و مکان خودش معنی کنیم و نه با کشفیات هزاران سال بعد از ان، و مثلا اگر شخصی در دو هزار سال پیش از حرکت خورشید سخن گفته منطقی است که منظورش حرکت خورشید به دور زمین بوده ونه حرکت خورشید در کهکشان راه شیری
ناشناس گفت...

You explained the whole thing perfectly. Thanks

Translate

بايگانی وبلاگ