ناباوران

اسلام آمیزه‌ای است از جنایت، تجاوز و خرافه؛ آنچه که سوداگران دینی آن را معجزه ای الهی می‌ خوانند، خرافاتی بیش نیست. در این دین زن وسیله ای است جنسی در اختیار مرد، مجوز تصاحب زنان کفار نیز در همین راستاست. تاریخ جانیان زیادی را به خود دیده، اما محمد تنها جنایتکاری است که پیروانش طبق سنت او همچنان جنایت و قتل می کنند. در این دین تنها مسلمانان انسان شمرده می‌شوند و دیگران جانور؛ پس با مشعل روشنگری، سایه سنگین، سیاه و تاریک مذهب را که همان اندیشه‌ی ضحاکین مار به دوش است را از میهنمان بر خواهیم چید.

جستجو کردن موضوعات خاص (لطفا کلمات مربوطه را وارد نمائید)

100 مورد از تناقضات و اشتباهات ساختاری قرآن

 بزرگترین تناقض ادیان در این است که اگر خدایشان پدید آورده تمام جهان است، پس آیا منطقی است که خدا به زمینی بسیار کوچک، تا این اندازه ا...

۱۳۸۸ مرداد ۱۳, سه‌شنبه

خدایا! عدالتت کو؟

امروز نوشته‌ای را خواندم که گفته شده بود دختری را تنها یک ساعت پس از زفاف طلاق دادند.
این نوشته من را به فکر عمیقی فرو برد.
نمی‌دانم چه کسی را مورد خطاب قرار دهم.
اما ناخواسته ذهنم بسوی خدا متوجه شد؛ خدائی که می‌گویند آفریننده است.
راستی؛ اینگونه است؟
البته می‌دانم که دین‌باوران پاسخشان مثبت است.
پس اجازه دهید که چند کلمه‌ای با خدا سخن بگویم.
خداجون!
تو هر چه از زور و قدرت و چیزای این دست سراغ داشتی، همه را یکجا به مردها دادی؛ اشکالی نداره، اما من از این تعجبم، تنها چیزی که تونستی به دختر بیشتر از پسر بدی، همین پرده است!
من که نمی‌دانم هدفت از این پرده دادن چی بود. اگه حیا است، پس چرا حیا را یکطرفه می‌دانی و پسر را این موضوع مستثنی می‌کنی؟
اما چرا همین پرده را برای بعضیها طوری قرار می‌دهی که حتی هنگام نزدیکی در شب زفاف هم داماد با غیرت تو دچار توهم می‌گردد که نکنه همسرم .....
خوب می‌دانی که چه میخام بگم.
ضمنا اگه برای حیاست؛ پس چرا به جنایتکارانی اجازه می‌دهی که به دختران تجاوز نمایند؟
اگه دختر بیچاره بیاد و داستانش رو تعریف کنه، جامعه‌ای که تو شکل داده‌ای و آنها را به اصطلاح با غیرت آفریدی؛ آنچنان واکنشی تحقیر آمیز به دختر بیچاره نشان می‌دهد که او نمی‌تواند سرش را بالا بیاورد، اگه هم سکوت را اختیار کنه اوموقع داماد غیرتی ممکنه این بلا را سرش بیاره.
تازه، اگه طرفش رو بشناسه و نتونه چهار نفر شاهد عادل بیاره باید شلاق بخوره!
خداجون!
اگه نامت الله است؛ من خوب می‌دانم که تو این اجازه را 1400 سال پیش به پیروانت داده‌ای که به زنان و دختران دگراندیش تجاوز کنند.
تازه زنان و دخترانی که پیرو دین تو هستند را در بهشت هم از این میل محروم کرده‌ای.
تو فقط بلدی به مردان حوری موری بدی به زنا چی؟
هیچی!
ای خدا!
من دیگه امروز حوصله‌‌ی نوشتن بیش از این را ندارم.
اما خودت و وجدانت، البته اگه داشتی باشی، راستش رو بگو؛ تو دیگه چه خدائی هستی؟

هیچ نظری موجود نیست:

Translate

بايگانی وبلاگ