ناباوران

اسلام آمیزه‌ای است از جنایت، تجاوز و خرافه؛ آنچه که سوداگران دینی آن را معجزه ای الهی می‌ خوانند، خرافاتی بیش نیست. در این دین زن وسیله ای است جنسی در اختیار مرد، مجوز تصاحب زنان کفار نیز در همین راستاست. تاریخ جانیان زیادی را به خود دیده، اما محمد تنها جنایتکاری است که پیروانش طبق سنت او همچنان جنایت و قتل می کنند. در این دین تنها مسلمانان انسان شمرده می‌شوند و دیگران جانور؛ پس با مشعل روشنگری، سایه سنگین، سیاه و تاریک مذهب را که همان اندیشه‌ی ضحاکین مار به دوش است را از میهنمان بر خواهیم چید.

جستجو کردن موضوعات خاص (لطفا کلمات مربوطه را وارد نمائید)

100 مورد از تناقضات و اشتباهات ساختاری قرآن

 بزرگترین تناقض ادیان در این است که اگر خدایشان پدید آورده تمام جهان است، پس آیا منطقی است که خدا به زمینی بسیار کوچک، تا این اندازه ا...

۱۳۸۸ مرداد ۱۳, سه‌شنبه

قانون مجازات اسلامی

ماده‌ی 183) هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض می‌باشد.

ماده‌ی 184) هر فرد و یا گروهی که برای مبارزه با محاربان و از بین بردن فساد در زمین دست به اسلحه برند محارب نیستند.

ماده ی 185) سارق مسلح و قطاع‌الطریق هرگاه با اسلحه امنیت مردم را بر هم بزند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است.

ماده‌ی 186) هر گروه و یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه، کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضاء و هواداران آن، که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می‌داند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش مؤثر دارند، محاربند؛ اگرچه در شاخه‌ی نظامی شرکت نداشته باشند.

ماده‌ی 187) هر فرد یا گروهی که طرح براندازی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانیکه با آگاهی و اختیار امکانات مالی مؤثر و یا وسایل و اسباب کار و
سلاح در اختیار آنها بگذارند محارب و مفسد فی الارض می‌باشند.

ماده‌ی 188) هر کس در طرح براندازی حکومت اسلامی خود را نامزد یکی ار پست‌های حساس حکومت کودتا نماید و نامزدی او در تحقق کودتا به نحوی مؤثر باشد، محارب و مفسد فی‌الارض است.

ماده‌ی 189) محارب و مفسد فی‌الارض از راه‌های زیر ثابت می‌گردد:
الف- با یک بار اقرا، به شرط آنکه اقرار کننده بالغ و عاقل و اقرار او با قصد و اختیار باشد.
ب- با شهادت فقط دو مرد عادل.
.....
ماده‌ی 190) حد محاربه و افساد فی‌الارض یکی از جهار چیز است:
1- قتل
2- آویختن به دار
3- اول دست راست و سپس پای چپ
4- نفی بلد

ماده ی 191) انتخاب حد محاربه با قاضی است.... .

ماده‌ی 192) حد محاربه و افساد فی‌الارض با عفو صاحب حق ساقط نمی‌شود.

ماده ی 193) محاربی که تبعید می‌شود باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت و مراوده نداشته باشد.

ماده‌ی 194) مدت تبعید در هر حال کمتر از یک سال نیست اگرچه بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی‌ که توبه ننماید همچنان در تبعید باقی خواهد ماند.

ماده‌ی 195) مصلوب کردن مفسد و محارب به صورت زیر انجام می‌گردد:
الف- نحوه‌ی بستن موجب مرگ او نگردد.
ب- بیش از سه روز بر صلیب نماند ولی اگر در اثنای سه روز بمیرد می‌توان او را پائین کشید.
ج اگر بعد از سه روز زنده بماند نباید او را کشت.

ماده‌ی 196) بریدن دست راست و پای چپ مفسد و محارب به همان‌ گونه‌ای است که در حــد ســرقت عمل می‌شود.

۲ نظر:

روزبه گفت...

در مورد معضلات اجتماعی هم دین اسلام راهی جز زور شمشیر نداشته است و ایجاد ترس راهکار اصلی این دین می باشد. حالا باز برادران مسلمان می فرمایند که این مربوط به اعراب جاهلیت بوده و غیره.
واقعا درست است این دین بویی از انسان متمدن نبرده است. بیایید بپذیریم با دستورات 1400 سال پیش نمی توانیم جامعه متعالی داشته باشیم و این را توهین به هیچ عقیده ای ندانیم!

kazemita گفت...

روزبه،

البته اینكه برای اجرای قانون باید قانون شكن را از مجازات ترساند چیز بدی نیست. اگر این جور نباشد همان می شود كه در كشور ماست. اختلاص، تقلب، كپی برداری، نقض حقوق شهروندی، ... .
مجازات محارب در آمریكا هم كم نیست. در مورد معضلات اجتماعی قرار بر این نیست اختلاف بین زن و شوهر را حكومت حل كند؛ باید زن و شوهر پیش مشاور بروند. انتظارتان از اسلام زیاد است (الان می گویید مگر اسلام ادعای هدایت بشر در تمام اعصار را ندارد؟ جوابش این است كه اسلام -دین كلا- guideline می دهد. آمریكا در این مورد مثال خوبی است؛ با وجود اینكه دین از سیاست جداست نقش مذهب حتی در زندگی سیاستمداران بزرگش هم قابل ردیابی است.

Translate

بايگانی وبلاگ