ناباوران

اسلام آمیزه‌ای است از جنایت، تجاوز و خرافه؛ آنچه که سوداگران دینی آن را معجزه ای الهی می‌ خوانند، خرافاتی بیش نیست. در این دین زن وسیله ای است جنسی در اختیار مرد، مجوز تصاحب زنان کفار نیز در همین راستاست. تاریخ جانیان زیادی را به خود دیده، اما محمد تنها جنایتکاری است که پیروانش طبق سنت او همچنان جنایت و قتل می کنند. در این دین تنها مسلمانان انسان شمرده می‌شوند و دیگران جانور؛ پس با مشعل روشنگری، سایه سنگین، سیاه و تاریک مذهب را که همان اندیشه‌ی ضحاکین مار به دوش است را از میهنمان بر خواهیم چید.

جستجو کردن موضوعات خاص (لطفا کلمات مربوطه را وارد نمائید)

100 مورد از تناقضات و اشتباهات ساختاری قرآن

 بزرگترین تناقض ادیان در این است که اگر خدایشان پدید آورده تمام جهان است، پس آیا منطقی است که خدا به زمینی بسیار کوچک، تا این اندازه ا...

۱۳۸۹ فروردین ۲۹, یکشنبه

چرا محمد ابن عبدالله، زن پسرخوانده اش را به ازدواج خود درآورد؟

می‌گوئیم چرا رهبر اسلام، محمد ابن عبدالله، با دختر خردسال ازدواج کرد؟

می‌گویند:

در آن زمان در میان عرب‌ها، دخترها زود بالغ می‌شدند و عایشه هم کاملا از زندگی‌اش راضی بود!

می‌گوئیم چرا به مسلمانان تنها اجازه‌ی چهار زن محصنه را می‌داد و خودش همزمان بیش از این تعداد در اختیار داشت.

می‌گویند:

.......!؟

می‌گوئیم چرا اگر زنی با رضایت خویش، خود را به محمد ابن عبدالله می‌بخشید، محمد در صورت تمایل، می‌توانست با او هم‌خوابگی نماید.

می‌گویند:

زنان بر اینکار راضی بودند!

می‌گوئیم پس تعریف زنا از دید شما چیست؟

می‌گویند:

.......؟

اگر من بتوانم از تک تک این پرسشها بی‌تفاوت گذر نمایم، هرگز نمی‌توانم خود را قانع نمایم که نماینده‌ی خدائی بنام الله بر زمین، با استفاده از همین خدا، زن پسر خوانده‌ی خویش(زینب بنت جحش) را که در منزل او سکنی داشت، از زید، پسر خوانده‌‌اش، طلاق گرفته و با این ادعا که الله، ما را در آسمانها به ازدواج هم درآورده، به ازدواج خود در بیاورد!(بخوانید)

۱ نظر:

ناشناس گفت...

ما بايد در امر ازدواج از پيامبر اكرم الگو بگيريم ان لكم في رسول الله اسوه حسنه
وقتي 20 سال داشت يك زن 40 ساله البته مايه دار گرفت و وقتي57 سال داشت دختر بچه 6ساله را عقد كرد كنيز هم روش مگم با اين همه عشق وحال چهطور شب ها به عرفانيات ميرسيده

Translate

بايگانی وبلاگ