ناباوران

اسلام آمیزه‌ای است از جنایت، تجاوز و خرافه؛ آنچه که سوداگران دینی آن را معجزه ای الهی می‌ خوانند، خرافاتی بیش نیست. در این دین زن وسیله ای است جنسی در اختیار مرد، مجوز تصاحب زنان کفار نیز در همین راستاست. تاریخ جانیان زیادی را به خود دیده، اما محمد تنها جنایتکاری است که پیروانش طبق سنت او همچنان جنایت و قتل می کنند. در این دین تنها مسلمانان انسان شمرده می‌شوند و دیگران جانور؛ پس با مشعل روشنگری، سایه سنگین، سیاه و تاریک مذهب را که همان اندیشه‌ی ضحاکین مار به دوش است را از میهنمان بر خواهیم چید.

جستجو کردن موضوعات خاص (لطفا کلمات مربوطه را وارد نمائید)

100 مورد از تناقضات و اشتباهات ساختاری قرآن

 بزرگترین تناقض ادیان در این است که اگر خدایشان پدید آورده تمام جهان است، پس آیا منطقی است که خدا به زمینی بسیار کوچک، تا این اندازه ا...

۱۳۹۳ مرداد ۹, پنجشنبه

حکم خوردن ادرار گاو، شتر، گوسفند و آب دهن آنان در اسلام

    از امام صادق در مورد نوشیدن ادرار گاو پرسیده شد، فرمودند: اگر به عنوان دارو به آن نیاز داشته باشد پس بنوشد و همچنین ادرار شتر و گوسفند. (تهذیب الاحکام / شیخ طوسی /  جلد 1 / صفحه 284 - وسائل الشیعه (آل بیت) / حر عاملی / جلد 3 / صفحه 410)(1)
امام موسی کاظم علیه السلام فرمود:
   ادرار شتران از شیر آنها بهتر است با آنکه الله عزوجل درمان را در شیرشان (نیز) قرار داده است.(الکافی / جلد 6 / صفحه 338) (2)
شیر شتر جوان برای هر دردی درمان است و درمان چاقی ادرارشان است. (الکافی / جلد 6 / صفحه 338) (3)
    اینکه امامان خوردن ادرار این حیوانات را در جهت درمان جایز می‌دانند، منظور چیست؟ به این احادیث توجه فرمائید:
حر عاملی در زمنیه فواید خوردن ادرار شتر، گاو و گوسفند و خوردن آب دهن آنان برای درمان و همچنین شیر آنان بابی مفصل دارد. (وسائل الشیعه (ال بیت) / حر عاملی / جلد 25 / صفحه 113) (4):
 حدیث شماره 31362:
از امام صادق (ع) در مورد خوردن ادرار گاو پرسیده شد، فرمود: اگر برای درمان به آن نیاز باشد پس آن را بنوشد و همچنین ادرار شتر و گوسفند. (وسائل الشیعه (ال بیت) / حر عاملی / جلد 25 / صفحه 114
حدیث شماره 31364:
 ادرار شتر از شیر آن مفیدتر است..(وسائل الشیعه (آل بیت) / حر عاملی / جلد 25 / صفحه114- وسائل الشیعه (الاسلامیه) / حر عاملی / جلد 17 / صفحه 87) 
 حدیث شماره 31367:
  از امام صاددق روایت است که فرمود: خوردن ادرار گاو، گوسفند و شتر برای هر دردی درمان هستند و نگهدارنده‌ای هستند برای بدن که آن را پاک می‌کنند، کثافت‌ها را از بدن خارج  و بدن را به بهترین حالت شستشو می‌دهند. (وسائل الشیعه (ال بیت) / حر عاملی / جلد 25 / صفحه 115-  وسائل الشیعه (الاسلامیه) / حر عاملی / جلد 17 / صفحه 88) 
 در حدیث شماره 31368 هم به مجوز خوردن ادرار گاو و گوسفند و شتر اشاره کرده است. (وسائل الشیعه (ال بیت) / حر عاملی / جلد 25 / صفحه 115
حدیث شماره 31369:
مردی به نام مفضل بن عمر به امام صادق در مورد آسم که فردی به آن مبتلا بود پرسید؛ امام فرمود: از ادرار شتر جوان بالغ به او بخورانید، او خورد و الله دردش را از بین برد(وسائل الشیعه (ال بیت) / حر عاملی / جلد 25 / صفحه 115
و:
شیر شتر جوان داروی هر دردی است و کسی که مبتلا به آسم باشد خوردن ادرارش مفید است. (وسائل الشیعه (الاسلامیه) / حر عاملی / جلد 17 / صفحه 88)
   
 از دید اسلام نه تنها ادرار و مدفوع حیوانات حلال گوشت پاک هستند، بلکه مدفوع حیوانات اهلی مانند الاغ، قاطر و اسب هم پاکند:
     ادرار و مدفوع حیواناتی که گوشتشان حلال است پاک می‌باشد، حتی الاغ، قاطر و اسب. (کتاب الطهاره / ایت الله العظمی خوئی / جلد 1 / صفحه 455 - تعلیق علی عروه الوثقی / ایت الله العظمی سیستانی / جلد 1 / صفحه 51) (5)
    ادرار و مدفوع  هر حیوانی که گوشتش خورده می‌شود پاک هستند. (منتخب الاحکام / سید علی خامنه‌ای / صفحه 16) (6)
   رسول الله فرمود، خوردن ادرار چیزی که گوشتش حلال است ایرادی ندارد. (وسائل الشیعه (الاسلامیه) / حر عاملی / جلد 17 / صفحه 87 - بحار الانوار / مجلسی / جلد 77 / صفحه 107) (7) 

آیت الله منتظری معتقد بود که به اجماع علما فروش ادرار شتر جایز است. (دراسات فی المکاسب المحرمه / آیت الله حسین علی منتظری / جلد 1 / صفحه 238) (8)
     به نظر می‌رسد که شتر از مقدسات اسلام باشد؛ زیرا محمد با این حیوان بیشتر از بقیه سر و کار داشت.
جالب است بدانید از دید اسلام خوردن آبی که با آب دهن موش آمیخته باشد ایرادی ندارد. ==========================================
(1)  سئل عن بول البقر يشربه الرجل؟ قال ان كان محتاجا اليه يتداوى به شربه و كذلک بول الابل و الغنم. (لفظ تهذیب الاحکام)
عن ابی عبد الله (ع)  قال  سئل عن بول البقر يشربه الرجل؟ قال ان كان محتاجا اليه يتداوى به (فيشربه) و كذلک بول الابل و الغنم.(لفظ وسائل الشیعه)
(2) محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن بكر بن صالح عن الجعفری قال سمعت ابا الحسن موسى عليه السلام يقول ابوال الابل خير من البانها و يجعل الله عزوجل الشفاء فی البانها. 
(3) البان اللقاح شفاء من كل داء و عاهه و لصاحب البطن ابوالها.
(4)  باب جواز شرب ابوال الابل و البقر و الغنم و لعابها و الاستشفاء بابوالها و بالبانها. 
  ابی عبد الله عليه السلام قال سئل عن بول البقر يشربه الرجل قال ان كان محتاجا اليه يتداوى به يشربه و كذلک ابوال الابل و الغنم.
  سمعت ابا الحسن موسى عليه السلام يقول ابوال الابل خير من البانها ويجعل الله الشفاء فی البانها.
 و عن ابی عبد الله عليه السلام انه قال مثل ذک و زاد: فيه شفاء من كل داء وعاهه فی الجسد و هو ينقى البدن و يخرج درنه و يغسله غسلا.
  وعن احمد بن الفضل عن محمد عن اسماعيل بن عبد الله، عن زرعه عن سماعه قال: سالت ابا عبد الله عليه السلام عن شرب الرجل ابوال الابل و البقر و الغنم تنعت له من الوجع هل يجوز له ان يشرب؟ قال نعم لا باس به.
  و عن احمد بن محمد عن محمد بن خالد عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر عن ابی عبد الله عليه السلام انه شكا اليه الربو الشديد فقال "اشرب له ابوال اللقاح، فشربت ذلک فمسح الله دائي.(وسائل الشیعه (ال بیت) / حر عاملی / جلد 25 / صفحه 115)
(5)  البول و الغائط من حلال اللحم فطاهر، حتى الحمار و البغل  والخيل.
(6) البول و الغائط من الحيوانات التی يحل اكل لحمها كالبقر و الغنم طاهران.
(7) ان النبی صلى الله عليه و آله قال لا باس ببول ما اكل لحمه.
(8) بول الابل يجوز بيعه اجماعا  على ما في جامع المقاصد وعن ايضاح النافع.

۴ نظر:

ناشناس گفت...

واقعا ممنون از مطالب بی نظر به نظر شما کی ایران هم از شر خرافات مذهبی رهایی می یابد؟ و حرف دیگه اینکه یک سایت بسازید ( البته با رعایت ایمنی ) که مردم دیگر نیست این مطالب را ببینند

ناشناس گفت...

631من متاسفم واسه امثال شما ....
اونقدر کینه نسبت به اسلام داری که نمیدونی چیکار کنی در ضمن هیچ کدوم از مطالبت نه ریشه علمی داره نه عملی نه فقهی نه دینی و....سعی نکن خودت و خراب کنی...
یادت باشه آب دریا با دهن سگ نجس نمیشه.
با تحریف کردن یک سری مسائل سعی در خراب کردن ذهنیت یک سری از آدم هایی هستی که اطلاعات کافی ندارن و تو باعث شبهه افکنی میشی و این از نظر انسانی هم درست نیست به هیچ دینی توهین کنی و تو اونقدر احمقی که انسانم نیستی .
متاسفم واست.

ناشناس گفت...

گاکول جان آدرس دقیق احادیث در این باره رو هم برات نوشته :)) حالا برو برای خود متاسف باش.

ناشناس گفت...

این دوست گاگول ما بجای تحقیق بازم با فحاشی مثلا داره برای دین خدا یاری میکنه.. من خودم در مورد مفید بودن ادرار شتر که سرشار از البومین وچرک و اوره و.... هست دیدم که چندین بار توسط امامان توصیه شده که از شیر شتر
با این جمله " والله که ادرار شتر مفیدتر از شیر ان است" دیدم واقعیت داشت.
گاگول جان با خود نمیپرسی همین الان چرا در عربستان که مهد اسلام هست
ادرار شتر را میخورندو خذید فروش میکنن؟؟؟؟؟؟؟؟.
بقولی خریت حد ومرز ندارد

Translate

بايگانی وبلاگ