ناباوران

اسلام آمیزه‌ای است از جنایت، تجاوز و خرافه؛ آنچه که سوداگران دینی آن را معجزه ای الهی می‌ خوانند، خرافاتی بیش نیست. در این دین زن وسیله ای است جنسی در اختیار مرد، مجوز تصاحب زنان کفار نیز در همین راستاست. تاریخ جانیان زیادی را به خود دیده، اما محمد تنها جنایتکاری است که پیروانش طبق سنت او همچنان جنایت و قتل می کنند. در این دین تنها مسلمانان انسان شمرده می‌شوند و دیگران جانور؛ پس با مشعل روشنگری، سایه سنگین، سیاه و تاریک مذهب را که همان اندیشه‌ی ضحاکین مار به دوش است را از میهنمان بر خواهیم چید.

جستجو کردن موضوعات خاص (لطفا کلمات مربوطه را وارد نمائید)

100 مورد از تناقضات و اشتباهات ساختاری قرآن

 بزرگترین تناقض ادیان در این است که اگر خدایشان پدید آورده تمام جهان است، پس آیا منطقی است که خدا به زمینی بسیار کوچک، تا این اندازه ا...

۱۳۸۹ مهر ۱۵, پنجشنبه

مقایسه‌ی نظر محمد و زرتشت در برخورد با سگها.

این پست ویرایش شده است.    
  
    در آموزه‌های زرتشت، همه جا سخن از نیکی و مهربانی است؛ او حتی یک بار هم در مورد فواید جنگ سخن نگفته و در هیچ جا به پیروانش دستور به جنگیدن با مخالف را نداده است (1)؛ او پیام‌آور مهرورزی و صفاست، دلبستگی او به مهربانی نه تنها شامل انسانهاست بلکه به پیروانش دستور می‌دهد که با جانواران هم به نیکی رفتار کنند، این دستورات همیشه نقطه مقابل پیام محمد ابن عبدالله است، وی به روشنی از سودمند بودن جنگ مقدس سخن گفته، جنگی که در راه گسترش دیده‌های او صورت گیرد را جهاد و بهترین درجه ایمان را به مجاهدین می‌داد؛، خوی ددمنشی این مرد نه تنها شامل انسانهای مخالف بود بلکه بسیار از جانوران را بی‌بهره نگذاشت؛ آنچه در زیر مشاهده می‌گردد سنجش دیدگاهای این دو مرد در مورد سَگهاست، جانوری که به یقین با وفاترین موجود نسبت به انسانهاست: 
      اسلام سگ را جانوری جنس می‌داند که اگر پیروانش با دست تر او را لمس کنند، باید خود را با آب و گل پاک نمائید و اگر چنین نکنید در زمره‌ی نجس‌ها هستند. محمد ابن عبدالله حتی سگ ستیزی را بدانجا می‌برد که به علی ابن ابی‌طالب دستور می‌دهد تا رهبری دسته‌ای از مسلمانان برای کشتن تمام سگهای مدینه را بر عهده بگیرد(2)، او سگ سیاه (البته همراه زن) (3) را شیطان می‌نامد.
     امام صادق می‌گوید که امیر المؤمنین فرمود: "رسول الله مرا به مدینه فرستاد و گفت: هر عکسی که یافتی از بین ببر و هیچ قبری نباشد مگر که صافش کنی و هر سگی که یافتی بکشی. (مکاسب المحرمه / نوشته خمینی / جلد 1 / صفحه 170 ، الکافی / جلد 6 / صفحه 528 ، بحار الانوار / جلد 62 / صفحه 62 )
لفظ حدیث:
قال امير المؤمنين (ع) بعثنی رسول الله (ص) الى المدينه، فقال: لا تدع صوره الا محوتها و لا قبرا الا سويته و لا كلبا الا قتلته.
     اکنون این دستوارت را با سفارشات زرتشت در مورد سگ با هم مقایسه نمائید، زرتشت حتی خوراک بد دادن به سگهای ولگرد را هم جایز نمی‌داند و به پیروانش می‌گوید که در درمان سگهای هار هم کوشا باشند:          
     کدام آفریده‌ی نیک در میان آفریدگان سپندمینو که از نیمه‌شب تا دمیدن خورشید، هزاران آفریده‌ی اهریمن را می‌کشد؟
اهوره‌مزدا پاسخ داد:
سگ خارپشت بلند و باریک‌پوزه، سگ "وَنگهاپَرَه"(4) که مردم بد زبان "دوژاک"می‌نامندش.
     این است آن آفریده‌ی نیک در میان آفریدگان سپندمینو که از نیمه‌شب تا دمیدن خورشید، هزاران آفریده‌ی اهریمن را می‌کشد.
     هر کس سگ خارپشت بلند و باریک‌پوزه – سگ ونگهاپره – را بکشد روان خویش را تا نه پشت می‌کشد و اگر تاوان گناه خود را در زندگانی این جهانی با پیشکش بردن نیازی نزد "سروش" ندهد(5)، راهی به " چینَودپُل(اسلام این را پل صراط می‌داند که اقتباسی است آشکار از زرتشتیت)" نیابد.
     هر کس سگ گله، سگ خانگی، سگ ولگرد یا سگ پرورده‌ای(سگ شکاری) را بزند و بکشد، روان او هنگام رفتن به جهان دیگر، با شیونی بلندتر از شیون گوسفندی که گرگی در جنگلی بزرگ شبیخون زده باشد، پرواز می‌کند. ... هیچ روانی در جهان دیگر با روان از تن جدا شده‌ی او دیدار نکند و در برابر زوزه و شبیخون دیوان به وی یاری نرساند. سگ نگهبان "چینودپل" در برابر زوزه و شبیخون دیوان، به وی یاری نرساند......
ای دادار جهان استومند! ای اَشَوَن!
کسی که به سگ گله‌ای خوراک بد بدهد، گناه او چه اندازه است؟
اهوره‌مزدا پاسخ داد:
گناه او همچند گناه کسی است که به سرور بزرگترین خانواده خوراک بد بدهد.
ای دادار جهان استومند! ای اشون!
کسی که به سگی خانگی خوراک بد بدهد، گناه او چه اندازه است؟
اهوره‌مزدا پاسخ داد:
گناه او همچند کسی است که به سرور خانواده‌ای میان‌مایه خوراک بد بدهد.
ای دادار جهان استومند! ای اشون!
کسی که به سگی ولگرد خوراک بد بدهد، گناه او چه اندازه است؟
اهوره‌مزدا پاسخ داد:
گناه او همچند گناه کسی است که به آتُربانی اشون(6) که به خانه‌اش بیاید، خوراک بد بدهد.
ای دادار جهان استومند! ای اشون!
کسی که به توله سگی خوراک بد بدهد، گناه او چه اندازه است؟
اهوره‌مزدا پاسخ داد:
گناه او همچند گناه کسی است که به نوجوانی اَشَوَن‌زاده و به پانزده سالگی رسیده، خوراک بد بدهد.
و در ادامه برای هرکدام از از کارها پادافره(مجازات) در نظر گرفته است که شامل تازیانه است.
     در میان آفریدگان سپند مینو، این سگ است که اگر به او خوراک بد بدهند و همواره سرگرم به کار پاسداری از چیزهادی باشد که بهره‌ای از آنها بدو نرسد، زودتر از همه پیر و ناتوان می‌شود. پس او را شیر و چربی و گوشت و بیاور که خوراک بایسته‌ی اوست.
ای دادار جهان استومند! ای اشون!
اگر در خانه‌ی مزداپرستی، سگی هار یا سگی  نابو باشد، مزدا پرستان چه باید بکنند؟
اهوره‌مزدا پاسخ داد:
باید از او نگاهداری کنند و به درمانش بکوشند؛ همانگونه که درباره‌ی یکی از پرهیزگاران می‌کنند.
ای دادار جهان استومند! ای اشون!
اگر آنان به درمان آن سگ(سگ هار) بکوشند و با ناکامی روبرو شوند، چه باید بکنند؟
اهوره مزدا پاسخ داد:
....
     اگر چنین نکنند و سگ نابویا در گودال یا چاه یا پرتگاه یا رودخانه یا جویی بیفتد و زخمی شود سپس بمیرد، آنان "پشوتنو" می‌شوند.
(منبع اوستا پژوهش از جلیل دوستخواه جلد 2)


================================================
(1) برخی از مسلمین برای رد این موضوع، به وندیداد اشاره دارند که در آن در فرگرد نهم/ بند 47 و 48 و 49 گفته شده:
"ای دادارِ جهانِ استومند! ای اَشَوَن!
 اگر کسی شیوه‌های پاک کردن آلودگان را _ آنگونه که در دین مزدا آمده است- نیاموخته باشد و بخواهد ناپاکی را پاک کند، مزداپرستان چه باید بکنند؟
چگونه با دروج "نَسو" که پیکر مرده به تن می‌تازد، نبرد کنم؟
چگونه با "نَسو" که از پیگکر مرده بر می‌آید و زنده را می‌آلاید، بستیزم؟ 
  48
 اهوره مزدا پاسخ داد:دروج "نَسو" نیرومندتر از آن می‌شود که پیش از آن بود. 
   "نَسو" نیرومندتر می‌شود و از آن پس، بیماری و مرگ و تباهی دیو آفریده بیش از پیش بر مردان چیرگی می‌یابد.
49
 از دادارِ جهانِ استومند! ای اَشَوَن!
پادافره‌ی گناه چنین کسی چیست؟
اهوره مزدا پاسخ داد: 
 مزداپرستان باید او را به بند درکشند؛ نخست دستهایش را ببندند؛ آنگاه جامه‌هایش را از تن برگیرند؛ پس آنگاه پوستش را از تن برکشند و سرش را از تن ببرند و مردارش را نزد آزمندترین پرندگاه آفریده‌ی مینو، نزد پرندگان مردار خوار، نزد غرابان بیندازند و چنین بگویند: 
 مردی که در این جاست، از همه‌ی اندیشه‌ها و گفتارها و کردارهایِ اهریمنی خویش پشیمان شده است..."
     باید دانسته شود که وندیداد بر خلاف بخشهای نخستین اوستا یعنی گاهان، یَسنَه، یشتها، ویسپِرَد سخن زرتشت نیست و بخش‌هائی است که قرن‌ها پس از زرتشت، از سوی موبدان به اوستا افزوده شد؛ زرتشتیان معتقدند همین بخش‌ها بود که موبدان با همکاری پادشاهان زرتشتی مردم را طبقه طبقه کردند در نتیجه ستم همه گیر شد و عامل اصلی تنفر مردم از ساسانیان و ورود دین تازیان به ایران گردید.

(2) صحصح مسلم/ کتاب المسافاه:

    انَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ فَنَنْبَعِثُ فِي الْمَدِينَةِ وَأَطْرَافِهَا فَلَا نَدَعُ كَلْبًا إِلَّا قَتَلْنَاهُ حَتَّى إِنَّا لَنَقْتُلُ كَلْبَ الْمُرَيَّةِ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ يَتْبَعُهَا 
و همچنین در منابع شیعه.
(3)   تحفه الاحوذی بشرح جامع ترمذی و صحیح مسلم بشرح امام نووی
(4)   ونگهاپره=خارپشت اشاره به تابیدن خورشید از نیمه شب تا بامداد برای سوارخ کردن پرده‌ی تاریکی است.
(5)    اسفندیارچی چنین ترجمه نموده است: "... او با پیشکش بردن نیار نزد سروش نیز نمی‌تواند تاوان گنان خویش را در این جهان بدهد."
(6)   به معنی نگهبان آتش، عنوان پیشوایان دینی یا موبدان بود. 

۱۶ نظر:

soooli55 گفت...

محمد ابن عبدالله حتی سگ ستیزی را بدانجا می‌برد که به علی ابن ابی‌طالب دستور می‌دهد تا رهبری دسته‌ای از مسلمانان برای کشتن تمام سگهای مدینه را بر عهده بگیرداو سگ سیاه (البته همراه زن) (2) را شیطان می‌نامد
درود بر تو.خواهشا از منابع شيعه مورد قبول (نه کتب مجلسي)نقل کن تا شايد بنده هم به جرگه شما پيوستم.البته اين را هم بگويم که رواياتي هم داريم که اهل بيت به سگ گرسنه اي در بيابان غذا داده اند و يا به کسي که به سگ گرسنه اي تمام غذاي خود را در بيابان داده پاداش داده اند.براي شروع بحث(البته اگه دوست داري)فعلا جواب سوال منو بده تا شروع کنيم.سپاس.زنده باد ايران و ايراني

ناشناس گفت...

ببین خواهش میکنم دین پاک زرتشت رو به خرافان آلوده نکن.اصلا زرتشت با خدا (اهورامزدا)صحبت نمیکرده زرتشت از طریق اندیشه نیک (وهومن)به ذات پاک خدا رسید و اسمش رو دانای بزرگ هستی بخش(اهورامزدا) گذاشت .در ضمن این حرفا که تا 10 نسل میکشی و اینا حرفای خرافه و من در آوردیه!خواهشن مراعات کنید و بیشتر تحقیق کنید

ناشناس گفت...

اخه ابله چرا الکی حرف میزنی
بارها و بارها روایت شده محمد از کمک به حیوانات و سگها گفته
این چرت و پرتا چیه اوسکل
تنها دینی که گفته سگ نجسه دین یهوده

ناشناس گفت...

اول اینکه آقای ناشناس اوسکل هفت جد و آبادت هست توهین نکن ابنجا جای بحث آزاد هست نه جای لات بازی . اگه بنا به توهین کردن باشه من از تو جناب آقای ناشناس خیلی لاترم. من خودم مسلمان هستم و دوست زردتشتی زیاد داشتم و دارم زرتشتیها بسیار آدمهای خوب و محترمی هستن و هر کسی نظری داره که اینجا بیان می کنه هیچ دلیلی برای توهین وجود نداره چه اون نظر یا عقیده درست باشه یا غلط.

ناشناس گفت...

دوستان عزیز چرا مسائل و با هم قاطی میکنید. نجسی سگ به معنی بی احترامی به او نیست به معنی پزشکی هست یعنی سگ نوعی میکروب داره که در زمان قدیم فقط باآب و خاک سرخ پاک میشده. پس فکر نمیکنید چرا گربه نجس نیست؟ گرگ نجس نیست؟؟؟؟ پلنگ نجس نیست؟ سگ و خوگ دارای میکروب هستن. ضمنا این باعث بی احترامی نمیشه و خداوند اینطوری سگ را افریده و هیچ وقت هیچ دین الهی اچازه بدرفتاری و اذیت نه تهال سگ بلکه هیچ حیوان دیگه ای نکرده بلکه در حد توان هم باید در راه درست به آنها کمک کرد بخصوص سگ که بسیار هم با وفاست. اگر کسی فکر کرد چون سگ نجسه باید اذیتش کنه یا کمکش نکرده نه تنها از دین بویی نبرده بلکه از انسانیت هم بویی نبرده. بدون دلیل و منطق حرف نزنید لطفا

پارس گفت...

درود.الان همه مسلمانها میگن سگ نجست هست از همین طرزفکر اسلامی نشات میگیره.آقای که گفته فقط یهودیا میگن سگ نجس هست نمیدونه که بیشتراحکامی شرعی در اسلام برگرفته از دین یهودهست.اون آقای که میگن سگها بخاطر بیماریشون چطور سپاه ایران ازشون استفاده میکرده وخیلی هم خدمات از سگ به سپاهیان شده.درضمن ارزش واقعی سگ همیشه ودر همه جا ثابت شده چراهیچکدام ازاین ارزشها رو محمد نفهمیده ویا الله بهش نگفته؟؟!!

ناشناس گفت...

خوشم میاد هر چه قدر سعی می کنید تا اسلام را تخریب کنید برعکس میشه آخه بدبحتها شما هر کاری هم بکنید اسلام عزیز هر روز عزیرتر میشه و دشمناش خوارتر

ناشناس گفت...

خوشت میاد چون سر خوشی‌ ،سر خوشی‌ چون فکرت کوچیکه ،فکرت کوچیکه چون با احساسات تصمیم میگیری و انتخاب میکنی‌ نه با عقل و منطق! سر خوشی‌ دیگه

Unknown گفت...

سلام
شمااز کجامیدونی که این منابع درست هستند.
کتابی که در دوره صفویه نوشته شده معلوم نیست اصلا کی نوشته کی نوشته شده و...
خواهشا وقت خودتون رو صرف کارهای مهم تر کنید تا ببینید که محمد(ص) یا علی(ع) در 1400 سال پیش در مورد سگ چی گفتن

ناشناس گفت...

با درود به همه دوستان
باید باور داشت این شرایط خاص که حکومت شیعه در ایران بوجود آورده بهترین فرصت رو برای جوانان فراهم کرده تا با مطالعات دو سویه و بی غرض چهره واقعی اسلام و حکومت اسلامی رو بشناسن . البته مذهبیون همواره عنوان میکنن که این حکومت سمبل اسلام واقعی نیست . به این عزیزان باید گفت شما لطف کنین در طول دوران 1400 ساله اسلام از زمان محمد و علی تا به امروز فقط یک سالش رو به عنوان اسلام واقعی به بقیه نشان بدین تا ازش الگو برداری کنیم!
هر چند حق با این عزیزانه و این اسلام واقعی نیست. اسلام واقعی بسیار خشن تر و وحشیانه تر از این حرف هاست و اگه عصر ، عصر ارتباطات نبوی الآن مسلمانان همه دنیا رو به گند کشیده بودند .دلیلش هم همین آیات فراوان الهی !! در خصوص دستور به جنایت و قتل و غارت سایر عقاید است . بیایید آزاد زیستن وآزاد اندیشی را تجربه و برای نسل های آینده به ارمغان بگذاریم .بیاییداین سمی رو که نسل به نسل به ما به ارث رسیده رو به فرزندانمان تزریق نکنیم.
با سپاس از همه دوستان حتی تند رو ها!!

ناشناس گفت...

الحق که اسمش علی سگ کشه اونا هم که میگن سگ نجسه سگ شرف داره به این علی جنایتکار جای امیدواریه که اسلام داره هر روز بی ابروتر میشه

ناشناس گفت...

فقه پویای اسلامی، همان طور که برای هر مخلوقی حرمت و حقی قائل است برای حیوانات نیز حقوقی را تعریف کرده که به عهده انسان ها نهاده شده است. به مناسبت این روز بخشی از این حقوق را مطابق احادیث روایت شده که از کتاب «مفاتیح الحیاة» نوشته آیت الله جوادی آملی برگزیده شده است در ادامه می خوانید.
اهمیت حقوق حیوان

به گواهی آیات و سخنان پیشوایان معصوم (که درود خدا بر آنان باد) حیوانات نیز از شعوری مطابق با وجود حیوانی خود بهره مند و دارای احساسات و عواطف اند، از همین رو حرمت دارند. آدمیان هم در برابر بهره برداری از آن ها به رعایت احترام ذاتی و حق حیات آن ها مکلف اند و از سوی پروردگار حقوقی بر عهده دارند و فقه اسلامی یک نوع از حقوق واجب بر انسان را حقوق حیوانات دانسته است.
امام صادق (که درود خدا بر او باد) فرمود: «هر چند خدا حیوانات را بی ادراک آفرید، اما چهار خصلت را به آن ها عنایت کرد: شناخت خالق خود، شناخت چگونگی پی جویی روزی، شناخت نر از ماده و ترس از مرگ.»
بدیهی ترین حقوق آن ها که مقتضای حق حیات آن هاست، آماده سازی آب، غذا، مکان مناسب و تامین آرامش و امنیت شبانه است. مصون داشتن حیوان از آزار و اذیت در بهره برداری و وارد نکردن صدمه و آسیب بر پیکر حیوان و حرمت گذاری حیوان از حقوقی است که شرع مقدس اسلام با تعبیر های گوناگون و در قالب احکام تکلیفی به آن ها سفارش کرده و حمایت از این حقوق را از مسلمانان خواسته است و رعایت آن ها بر مالک حیوان و دیگران و در مواردی بر حاکم شرع نیز واجب است. فقها آب و غذا دادن به حیوانات را در مواقع ضروری واجب و در غیر آن را مستحب شمرده اند.
امام کاظم (که درود خدا بر او باد) می فرماید: «خدا را درباره زبان بسته ها در نظر بگیرید. به آن حضرت عرض شد زبان بسته ها کدامند؟ فرمود: گوسفند، گربه کبوتر و امثال این ها.»

حق دوستی حیوان بر انسان

حیوانی که به دست انسان پرورش یافته به گونه ایی حق دوستی دارد که سزاوار توجه است، از این رو در فقه چنین آمده است: کراهت دارد انسان حیوانی را که خود پرورش داده سر ببرد.
محمد بن فضیل می گوید: «به امام رضا علیه السلام عرض کردم من قوچی را برای قربانی پرورش دادم و چون آن را گرفتم و برای ذبح خواباندم به من نگریست دلم برایش سوخت، سپس سرش را بریدم. آن حضرت فرمود: کار تو را نمی پسندم نباید حیوانی را بپروری، آن گاه سرش را ببری.»

تقدم برطرف کردن تشنگی حیوان

اگر حیوانی تشنه در معرض مرگ است و آب به اندازه ایی نیست که انسان هم حیوان را سیراب را کند و هم وضو بگیرد، حکم فقهی می گوید در برخی موارد باید حیوان را سیراب کند، و به جای وضو تیمم کند.
امیر مومنان (که درود خدا بر او باد) می فرماید: «پیامبر وضو می گرفت گربه ایی نزد او آمد پیامبر دانست که آن حیوان تشنه است، پیامبر ظرف آب را به سوی حیوان برد و آن آب را نوشید سپس پیامبر وضو گرفت.
امام صادق (که درود خدا بر او باد) فرمود: «زنی بدین سبب گرفتار عذاب الهی شد که گربه ایی را بست تا از تشنگی جان داد.»

پاداش سیراب کردن حیوان

از پیامبر نقل شده که فرمود: «در سفر معراج چون به بهشت می نگریستم زن گنه کاری را دیدم و از حالش پرسیدم گفته شد وی از کنار سگی تشنه برلب چاهی می گذشت او برای سیراب کردن آن حیوان چادر خود را به درون چاه آویخت و چون آب چاه به آن نفوذ کرد با فشردن آن بر دهان سگ آن را سیراب کرد و خدا هم او را با این عمل آمرزید.
همچنین از رسول خدا پرسیدند آیا نیکی کردن به حیوانات پاداش دارد؟ فرمود: آری برای خنک کردن هر جگر تشنه پاداشی است.
امام باقر (که درود خدا بر او باد) می فرماید: «خدای متعال سیراب کردن تشنگان را دوست دارد، و کسی که حیوان تشنه کام یا جز آن را سیراب کند خدا او را در روزی که جز سایه او نیست در سایه عرش خود جای می دهد. »

ناشناس گفت...

سفارش به تامین غذای حیوان

بر مبنای فقه اسلامی هر گاه کسی مالک حیوانی شود بر او واجب است نیازهای آن حیوان را بر آورد. در این حکم فرقی میان حیوان حلال گوشت یا حرام گوشت و پرنده و غیر پرنده نیست، زیرا حیوان تشنه و گرسنه می شود و حق حیات دارد.
امیر مومنان در شب نوزدهم ماه مبارک رمضان که مهمان دخترش ام کلثوم بود، درباره مرغابی خانه به دخترش فرمود: «دخترم، موجودی را که دربند کرده ایی زبانی ندارد تا هر گاه تشنه یا گرسنه شد نیاز خویش را بیان کند، پس خوراک و آبش را به موقع تامین کن یا آن را رها کن تا از گیاهان صحرا بخورد.»

اهمیت حمایت از حیوانات شیرده

توجه به حیوانات شیرده اهمیت بیشتری دارد، زیرا مراعات حقوق آن، ادای حق دو حیوان است و شیر خوار حیوان بر اثر ضعف جسمانی و خطرهایی که او را تهدید می کند و آسیب پذیری نیاز به حمایت بیشتری دارد.
یکی از یاران پیامبر نقل کرده است که شتری شیر ده را به رسول خدا هدیه کردند. ایشان فرمودند تا آن را بدوشم من نیز آن را سخت دوشیدم. آن حضرت که زیاده روی مرا در دوشیدن آن حیوان دید فرمود: «این گونه ندوش برای بچه او نیز سهمی بگذار . گاهی دوشیدن تمام شیر حیوان موجب اذیت خود حیوان نیز می شود.»
حمایت از حیوان شیر ده تنها به حیوان حلال گوشت اختصاص ندارد بلکه هر حیوانی مانند سگ که نگهداری آن اجمالا نهی شده، اگر شیر ده باشد مورد حمایت است. هنگام عزیمت سپاه اسلام برای فتح مکه، رسول خدا سگی را دید که به خاطر بچه هایش زوزه می کشد و آن ها شیر مادرشان را می خوردند، به جعبل بن سراقه فرمود تا در برابر آن حیوان بایستد و از آن مراقبت کند تا مبادا سپاهیان که از آنجا می گذرند به آن حیوان و بچه هایش آسیبی برسد.

ناشناس گفت...

doostane khoobam jodaye az in harfa be onvane yek irani ketabe' pas az hezaro chaharsad sal' ro bekhoonid asare Shojaedin Shafa.
forget about ke eslam khoobe ya bad agar irani bashi nemitooni eslamo ghabool koni.
Tarikhe Tabari ham kheili khoobe.
masalan ebn moljam irani boode va esmesh Bahman Jazooye!! hala Ali ke pedar va madarbozorgaye maro kosht ya Bahman???
az in moreda va adamaye be zaher arab vali esalatan IRANI kheili dashtim.
va thanks to hokoomate eslamie IRAN too madrese sare kelase tarikh behemoon etela'ate dorost nadadan...shad bashid

ناشناس گفت...

دوستان عزیز! با درود، اگر شما سیره های رسول‌الله و تاریخ های ی اسلامی، مانند سیره ی ابن اسحاق، مغازی واقدی، تاریخ طبری و دیگران را مطالعه کنید به روشنی در میابید که کشتن سگها توسط حضرت علی بدستور حضرت محمد، یک واقعیت انکار نا پذیر تاریخی است که هیچ جایی تردیدی در آن نیست، حتی امروز بسیاری از مسلمانان درین باور هستند که موجودیت سگ ها در خانه های مردم مانع ورود فرشته ها میشوند برای معلومات بیشتر شخصاً به سیره ها و تاریخ های ی اسلامی مراجعه کنید

ناشناس گفت...

باز هم شما اصل کناب را واگذاشته اید وبه احادیث جعلی تمسک جسته اید اولا تمامی احکام صادره اسلامی باید از کتاب خدا استخراج گردد والا هیچ اعتباری ندارد کجای قران اشاره شده که سگ نجس است در سوره مایده خداوند میفرماید که خداوند شما را اموخته که برای شکار از سگها استفاده کنید وشکاری که توسط سگهای اموزش دیده بدست میاید برای شما حلال است اگر سگ نجس بود که شکارهای بدست امده توسط انان نیز باید حرام ونجس میبود از طرفی جایگاه سگ برای انسان انقدر با اهمیت است که در حکایت اصحاب کهف در کنار یاداوری خفتگان غار سگ انان نیز فراموش نشده وحالات وهمراهی سگ با انسان در ان ماجرا مورد توجه واهمیت قرار گرفته حال چگونه با این اوصاف سگ را از دید اسلام نجس میدانید

Translate

بايگانی وبلاگ