ناباوران

اسلام آمیزه‌ای است از جنایت، تجاوز و خرافه؛ آنچه که سوداگران دینی آن را معجزه ای الهی می‌ خوانند، خرافاتی بیش نیست. در این دین زن وسیله ای است جنسی در اختیار مرد، مجوز تصاحب زنان کفار نیز در همین راستاست. تاریخ جانیان زیادی را به خود دیده، اما محمد تنها جنایتکاری است که پیروانش طبق سنت او همچنان جنایت و قتل می کنند. در این دین تنها مسلمانان انسان شمرده می‌شوند و دیگران جانور؛ پس با مشعل روشنگری، سایه سنگین، سیاه و تاریک مذهب را که همان اندیشه‌ی ضحاکین مار به دوش است را از میهنمان بر خواهیم چید.

جستجو کردن موضوعات خاص (لطفا کلمات مربوطه را وارد نمائید)

100 مورد از تناقضات و اشتباهات ساختاری قرآن

 بزرگترین تناقض ادیان در این است که اگر خدایشان پدید آورده تمام جهان است، پس آیا منطقی است که خدا به زمینی بسیار کوچک، تا این اندازه ا...

۱۳۸۹ شهریور ۱۸, پنجشنبه

محمد ابن عبدالله سوار بر خر مخصوصش هنگام معراج بهشت را تماشا می‌کند.

این نقاشی مربوط به قرن نهم هجری و برگرفته از معراج‌نامه است.

کسی که سوار بر خری با چهره‌ی زن است، محمد ابن عبدالله می‌باشد، نفر بالدار کنار او جبرئیل است و شتر سوارانی که با زنان مشغول شتر سواری و گشتن در باغ هستند، بهشتیان مسلمان می‌باشند، این زنان نیز همان حوریان بهشتی هستند.

به نظر می‌رسد که شتر بهترین وسیله‌ی نقل و انتقال در بهشت باشد.

هیچ نظری موجود نیست:

Translate

بايگانی وبلاگ