اسلام شناسی

اسلام آمیزه‌ای است از جنایت، سکس و خرافه؛ آنچه که مغلطه‌کاران معجزه‌ی قرآن می‌دانند خرافاتی بیش نیستند؛ در این دین زن کالائی است جنسی در اختیار شوهر، مجوز تصاحب زنان کفار نیز در همین راستاست. تاریخ جانیان زیادی را به خود دیده، محمد تنها جنایتکاری است که پیروانش همچنان طبق سنت او آدم‌کشی می‌کنند؛ در این دین تنها مسلمانان انسان شمرده می‌شوند و دیگران جانور؛ پس با شمع روشنگری، سایه سنگین و تاریک مذهب که همان اندیشه‌ی ضحاکی مغز خور باشد را از میهنمان بر خواهیم چید.

جستجو کردن موضوعات خاص (لطفا کلمات مربوطه را وارد نمائید)

100 مورد از تناقضات و اشتباهات ساختاری قرآن

 بزرگترین تناقض ادیان در این است که اگر خدایشان پدید آورده تمام جهان است، پس آیا منطقی است که خدا به زمینی بسیار کوچک، تا این اندازه ا...

۱۳۸۹ تیر ۳, پنجشنبه

مسلمین چیزی جز جن و انس و عفریت و پرنده و.... نیستند؟!

پیش از اینکه قضاوت کنید، خواهش می‌کنم مطلب را تا آخر و با رفرنسهایش بخوانید.

این گفته ی من نیست، سلیمان اینو گفته:

سلیمان جنودش را برای دستگیری ملکه‌ی سبا می‌فرستند؛ سلیمان خطاب به نزدیکانی از جنودش می‌گوید: پیش از اینکه مسلمین (جنودش)او را دستگیر نمایند، تخت ملکه را نزد من بیاورید؛ عفریتی از جن می‌گوید که من ملکه را پیش از اینکه تو از جایت بلند شوی اینجا می‌آورم....

بقیه هیچی، چرا عفریتی از جن را در جنود خود دارد و از مسلمین است؟

البته خرافات دینی خیلی زیاده و سخترین کار هم مبارزه با خرافاتی است که به مرور ملکه ی ذهن انسانها گشته است.

هیچ نظری موجود نیست:

Translate

دریافت از طریق ایمیل

بايگانی وبلاگ