اسلام شناسی

اسلام آمیزه‌ای است از جنایت، سکس و خرافه؛ آنچه که مغلطه‌کاران معجزه‌ی قرآن می‌دانند خرافاتی بیش نیستند؛ در این دین زن کالائی است جنسی در اختیار شوهر، مجوز تصاحب زنان کفار نیز در همین راستاست. تاریخ جانیان زیادی را به خود دیده، محمد تنها جنایتکاری است که پیروانش همچنان طبق سنت او آدم‌کشی می‌کنند؛ در این دین تنها مسلمانان انسان شمرده می‌شوند و دیگران جانور؛ پس با شمع روشنگری، سایه سنگین و تاریک مذهب که همان اندیشه‌ی ضحاکی مغز خور باشد را از میهنمان بر خواهیم چید.

جستجو کردن موضوعات خاص (لطفا کلمات مربوطه را وارد نمائید)

100 مورد از تناقضات و اشتباهات ساختاری قرآن

 بزرگترین تناقض ادیان در این است که اگر خدایشان پدید آورده تمام جهان است، پس آیا منطقی است که خدا به زمینی بسیار کوچک، تا این اندازه ا...

۱۳۸۹ تیر ۳, پنجشنبه

بیائیم و بجای مبارزه با احکام موردی سنگسار، غده‌ی سنگسارساز را از میهن خویش دور سازیم.

بسیاری از هم‌میهنان، بر این باورند که سنگسار حکم اسلامی نیست؛ در پاسخ باید گفت: قرآن به روشنی بیان می‌نماید که زن زناکار باید زیر شکنجه بمیرد.

آیا منطقی است که ما به فکر مبارزه‌ی موردی با سنگسار باشیم و از خشکانیدن ریشه این کار غفلت بورزیم؟

برخی از هم‌میهنان معتقدند که حکم صریح قرآنی در این باره وجود ندارد؛ آیا می‌دانید که حکم صریح قرآنی در این باره چیست؟ زن باید درخانه‌اش زندانی گردد تا مرگش فرا رسد. آیا چنین نیست؟ آیا این دستور، دستوری اهریمنی نمی‌باشد؟

آیا قرآن به صراحت بیان نمی‌نماید که این قبیل افراد باید زیر شکنجه بمیرند؟ آیا سنگسار بدترین شکنجه‌ها نیست؟ آیا محمد ابن عبدالله مخالف سنگسار بوده است؟

پس بیائیم و دست در دست هم مبارزه با اندیشه‌ای را آغاز نمائیم که پیروانش جنایتکاری را فضیلتی برای قربتا الی الله می‌دانند.

هیچ نظری موجود نیست:

Translate

دریافت از طریق ایمیل

بايگانی وبلاگ