اسلام شناسی

اسلام آمیزه‌ای است از جنایت، سکس و خرافه؛ آنچه که مغلطه‌کاران معجزه‌ی قرآن می‌دانند خرافاتی بیش نیستند؛ در این دین زن کالائی است جنسی در اختیار شوهر، مجوز تصاحب زنان کفار نیز در همین راستاست. تاریخ جانیان زیادی را به خود دیده، محمد تنها جنایتکاری است که پیروانش همچنان طبق سنت او آدم‌کشی می‌کنند؛ در این دین تنها مسلمانان انسان شمرده می‌شوند و دیگران جانور؛ پس با شمع روشنگری، سایه سنگین و تاریک مذهب که همان اندیشه‌ی ضحاکی مغز خور باشد را از میهنمان بر خواهیم چید.

جستجو کردن موضوعات خاص (لطفا کلمات مربوطه را وارد نمائید)

100 مورد از تناقضات و اشتباهات ساختاری قرآن

 بزرگترین تناقض ادیان در این است که اگر خدایشان پدید آورده تمام جهان است، پس آیا منطقی است که خدا به زمینی بسیار کوچک، تا این اندازه ا...

۱۳۸۸ اسفند ۲, یکشنبه

گِل محمد(رسول الله) و عترتش، با گِل سایر انسانها تفاوت دارد.

رسول الله فرمود: هر کس دوست دارد مانند ما پیامبران زنده بماند، مانند شهیدان بمیرد و در باغی که الله کاشته است، منزل نماید؛ باید شیعه علی باشد، با دوستان او دوستی نماید و به امامان پس از وی اقتدا نماید؛ زیرا آنها عترت من هستند که از گِل من آفریده شده اند. ای الله! دانش من را روزی آنها کن. وای بر کسانی از امت من که مخالف آنها باشد؛ خدایا! شفاعت مرا به آنان مرسان.

اصول کافی/کتاب الحجه/باب ما فرض الله عزوجل و رسوله من الکون مع الائمه.

هیچ نظری موجود نیست:

Translate

دریافت از طریق ایمیل

بايگانی وبلاگ