اسلام شناسی

اسلام آمیزه‌ای است از جنایت، سکس و خرافه؛ آنچه که مغلطه‌کاران معجزه‌ی قرآن می‌دانند خرافاتی بیش نیستند؛ در این دین زن کالائی است جنسی در اختیار شوهر، مجوز تصاحب زنان کفار نیز در همین راستاست. تاریخ جانیان زیادی را به خود دیده، محمد تنها جنایتکاری است که پیروانش همچنان طبق سنت او آدم‌کشی می‌کنند؛ در این دین تنها مسلمانان انسان شمرده می‌شوند و دیگران جانور؛ پس با شمع روشنگری، سایه سنگین و تاریک مذهب که همان اندیشه‌ی ضحاکی مغز خور باشد را از میهنمان بر خواهیم چید.

جستجو کردن موضوعات خاص (لطفا کلمات مربوطه را وارد نمائید)

100 مورد از تناقضات و اشتباهات ساختاری قرآن

 بزرگترین تناقض ادیان در این است که اگر خدایشان پدید آورده تمام جهان است، پس آیا منطقی است که خدا به زمینی بسیار کوچک، تا این اندازه ا...

۱۳۸۹ شهریور ۱۸, پنجشنبه

محمد ابن عبدالله سوار بر خر مخصوصش هنگام معراج بهشت را تماشا می‌کند.

این نقاشی مربوط به قرن نهم هجری و برگرفته از معراج‌نامه است.

کسی که سوار بر خری با چهره‌ی زن است، محمد ابن عبدالله می‌باشد، نفر بالدار کنار او جبرئیل است و شتر سوارانی که با زنان مشغول شتر سواری و گشتن در باغ هستند، بهشتیان مسلمان می‌باشند، این زنان نیز همان حوریان بهشتی هستند.

به نظر می‌رسد که شتر بهترین وسیله‌ی نقل و انتقال در بهشت باشد.

هیچ نظری موجود نیست:

Translate

دریافت از طریق ایمیل

بايگانی وبلاگ